БЪДЕЩЕ НЕЗАБРАВИМО – ФАЗА IV – V – Together Again

БЪДЕЩЕ НЕЗАБРАВИМО – ФАЗА IV – V
Together Again
ноември 2021

През ноември 2021 Future Unforgettable излиза от локалните теми, върху които имаше фокус в досегашните си три фази, посветени на разработване на исторически линии; картографиране на актуални артистични места; извеждане на специфики и типологии в българското съвременно изкуство.

Обединявайки Фаза IV и Фаза V под името Together Again, чрез серия от действия Future Unforgettable става пряка рефлексия на времето, в което живеем, като поставя актуални въпроси за средата на изкуството в глобален план.

От една страна, това са въпроси свързани с темите на Фаза IV като преконструирането на традиционния предметен свят чрез въвеждането на нови логики, които днес имат най-скоростно развитие и се коренят в интернет, дигиталното, обособяването на нови езици, кодове и принципи на комуникация.

И от друга страна, това са актуални въпроси за организацията на културния и художествения живот, арт институциите и техните практики.

Тези теми се поставят в исторически контекст, но отправна точка остават световните кризи от 2020, довели до нови тенденции, до разширяване и деструктуриране на културното пространство, десакрализация на институцията, дискредитация на връзката време – място във функционирането на една институция и по-широкото навлизане на интернет във и около изкуството, нахлуването на нови играчи и принципи, изобретяването на нови или варваризирането на стари културни сегменти.

Фазите търсят и отговори на по-широките въпроси за изкуството и възможността то да бъде осъзнато като „съвременно“, поставени в Раздел V от програмния текст на Веселина Сариева Future Unforgettable, достъпен на: www.futureunforgettable.com.

Участници в средата на Future Unforgettable, Фаза IV и Фаза V,  са съставителят на проекта, експерти, автори и представители на арт институции. През разговори, видеоинтервюта и текстове ще се разгледат скорошни проекти с авторефлексивен характер, които създават нов тип места за среща, като: „Инситу-Институт“ – поле на взаимодействие и комуникация между художниците София Грънчарова, Мария Налбантова, Аксиния Пейчева, Мартин Пенев и Радостин Седевчев, ИСИ, София, ноември 2020; „Възможната институция“, Swimming Pool, София, декември 2020 – юни 2021, както и Художествено ателие и резиденция в пространството на галерия SARIEV, Пловдив, май – юни 2020, с избран след конкурс автор – Мария Налбантова.

С експертиза и опит в тази ситуация Рене Беекман (съосновател с Албена Баева на галерия „Галерия“ – рутер галерия, създадена през ноември 2019 в София) и арх. Любо Георгиев ще дадат две различни гледни точки за възможната пространствена среда (реална, хибридна или дигитална) за реализацията сега и занапред на „места за среща“ в изкуството.

Future Unforgettable – Фаза IV и Фаза V – създава лабораторна среда, която дава своите прочити, отговори и предположения.

БЪДЕЩЕ НЕЗАБРАВИМО – ФАЗА IV.

> изследователски текст

Рене Беекман, „Исторята на нет арт в България“

достъпен на www.openartfiles.bg през ноември

БЪДЕЩЕ НЕЗАБРАВИМО – ФАЗА V.

> видео интервюта

Серия „Future Unforgettable – Институции” представяща три разговора на Веселина Сариева с
Лъчезар Бояджиев (ИСИ, София), Виктория Драганова (Swimming Pool) и арх. Любо Георгиев

Достъпни в YouTube канала на Фондация „Отворени Изкуства“ в плейлист Future Unforgettable
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiwBr_QbugCyEz8O5rYdilRv3BYjE208s

БЪДЕЩЕ НЕЗАБРАВИМО – ФАЗА IV. – V.

> дискусионна лабораторна среда

Future Unforgettable – Институции и места за среща
Участници: Веселина Сариева, Виктория Драганова, Лъчезар Бояджиев, арх. Любо Георгиев, Рене Беекман

9 ноември (вторник) 2021
Swimming Pool, “Цар Освободител” 10, ет. 5

18:00 – 20:00 ч.
Дискусионна лабораторна среда с участниците

15:00-18:00 ч.
Прожекция на видео интервюта „Future Unforgettable – Институции”

Линк тук https://fb.me/e/5j9I71k6s

> библиотека и видео архив
https://futureunforgettable.com/библиотека/

-

организатор: Фондация „Отворени Изкуства“ и Sarieva

част от дейностите са подкрепени от: НФК, ОФ Пловдив 2019

През 2021 проектът се реализира с финансовото съдействие на „Програмата за подкрепа на професионални организации в областта на изкуството“ на Национален фонд „Култура“.

Проектът е част от програма Наследство на Фондация “Пловдив 2019″

-

Името FUTURE UNFORGETTABLE е инспирирано от рисунката на Красимир Терзиев, „Проект за „Бъдеще незабравимо““, 2018, маркер на хартия, 28 x 35.5 cm, собствена колекция

Името на фази четири и пет на FUTURE UNFORGETTABLE е инспирирано от творбата на Викенти Комитски ,Together again, 2009

FUTURE UNFORGETTABLE
мултижанрова ситуация

септември-декември 2021
концепция на Веселина Сариева

https://futureunforgettable.com/