КОНТАКТ

ФОНДАЦИЯ ОТВОРЕНИ ИЗКУСТВА

ул. Отец Паисий 36 Пловдив 4000, България,
0885 78 73 06
www.openarts.info
skype: open.arts.foundation

Веселина Сариева / директор
0888 52 03 75 / sarieva@openarts.info

Детелина Гърбатова / координатор проекти
+359 886 214 321 / assistant@openarts.info

-

Моля, обърнете се към нас за контакти на ръководителите артистично съдържание на нашите проекти:

Владия Михайлова – куратор съдържание, НОЩ / Пловдив

Борис Костадинов – артистичен директор, FLUCA – Aвстрийски културен павилион

Вера Млечевска – куратор, лекции Въведение в Съвременното Изкуство

Светла Петкова и Десислава Милева – главни редактори, Artnewscafe bulletin
NEWSLETTER