Фондация “Отворени изкуства” обяввява свободна позиция за координатор проекти « Open Arts Foundation

Фондация “Отворени изкуства” обяввява свободна позиция за координатор проекти

Фондация „Отворени Изкуства“ обявява свободна позиция за координатор проекти.

Кандидатът ще има възможност да работи по проекти на фондацията предимно свързани с програмата на „Нощ на музеите и галериите“.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

 • подробно запознаване и координиране на проектите от програмата на „Нощ на музеите и галериите“ – образователна програма, фестивал „Нощ / Пловдив“, програма за дебати
 • практическо осъществяване на различните етапи от проектите и проследяване за навременното им и коректно реализиране на база на предварително изготвен график, съгласуван с екипа на фондацията
 • поемане на комуникацията с участници и партньори в различните събития
 • контрол и работа с бюджети на събития и извършване на различни плащания
 • осъществяване и координиране на отделните етапи на рекламната кампания
 • набиране на доброволци и разпределяне на дейностите им
 • съставяне, придвижване и архивиране на документация, организиране и съставяне на отчети

Заетост: пълен работен ден

Място: Пловдив, ул. „Отец Паисий“ 36, офисът на фондация „Отворени Изкуства“

ВИЕ СТЕ ПОДХОДЯЩ ЗА ТАЗИ ПОЗИЦИЯ, АКО ПРИТЕЖАВАТЕ:

 • добри комуникационни умения
 • умения за работа в екип и бърза адаптивност
 • увереност и способност за взимане на бързи решения
 • умения за организиране и приоритизиране на работните етапи и задължения
 • добри познания по английски език
 • отлично владеене на основни компютърни програми и интернет

КАКВО ДАВА ПОЗИЦИЯТА

 • богат опит в културната сфера и събитийното планиране
 • важна роля в утвърдена културна организация
 • динамични, отговорни и интересни задължения
 • полезни контакти с български и международни артисти, партньори и културни мениджъри

Заплащане:

твърда заплата с първоначален граждански договор

АКО ПРОЯВЯВАТЕ ИНТЕРЕС КЪМ ПОЗИЦИЯТА

Изпратете в срок до 10 март 2015 г. на имейл assistant@openarts.info следните задължителни документи:

 • CV със снимка и данни за контакт
 • мотивационно писмо в свободен текст
 • при наличност препоръки от бивш работодател

Одобрените кандидати ще бъдат информирани по имейл в срок до 5 дни след крайния срок за кандидатсване!

Изпратете на имейл assistant@openarts.info следните задължителни документи:

CV със снимка и данни за контакт

мотивационно писмо в свободен текст

краен срок 10 март,  2015