ЗА НАС

ФОНДАЦИЯТА

Фондация “Отворени Изкуства” е учредена от Катрин и Веселина Сариеви през 2007 година в Пловдив като юридическо лице за осъществяване на общественополезна дейност, създадено съгласно Закона за юридическите лица с не-стопанска цел. Фондацията е регистрирана в Централния регистър към Министерство на правосъдието.

Преди да бъде отделена в самостоятелна юридическа форма и регистрирана като фондация “Отворени Изкуства” между 2005 и 2007 година концепцията “отворени изкуства” беше програма за некомерсиална културна политика в дейността на Галерия Сариев. Под тази концепция беше иницииран най-мащабния ежегоден и проект на фондацията – Нощ на музеите и галериите – Пловдив през 2005 година.

През март 2010 година Фондация “Отворени Изкуства” започна изграждането на своя организационна структура, постоянен екип и офис в Пловдив на ул. Отец Паисий 36. Днес Фондация “Отворени Изкуства” е една от трите организации на създателите си заедно със Sariev Contemporary и artnewscafe, работещи за създаването и устойчивото развитие на модели и практики за подкрепа на българската съвременна култура.

Проектите и инициативите на Фондация “Отворени Изкуства” имат широка разпознаваемост, носители са на редица награди и са намерили последователи. Дейността на Фондация “Отворени Изкуства” през последните осем години е определяна като един от важните фактори за развитие и активизация на съвременния културен живот на Пловдив и с определено влияние в страната.

Фондация “Отворени Изкуства” развива дейност основно в Пловдив, с частични проекти в София. През 2015 г. фондацията реализира и първият си проект в чужбина – Фокус:България на панаира за съвременно изкусво viennacontemporary

ДЕЙНОСТИ

Дейността на Фондация Отворени Изкуства е насочена основно към създаването, разработването и продуцирането на собствени културни проекти.

Малка част от дейностите са свързани с партньорства, подкрепа и съпродуциране на външни проекти.

В ежегодната програма на фондацията са заложени основно проекти и събития в програмите: Програма “Нощ на музеите и галериите”, Програма „Град и Култура“, “Образователна програма”.

ФИНАНСИРАНЕ

Проектите си Фондация Отворени Изкуства осъществява, чрез набиране на благотворителни активи, получаване на дарения от отделни граждани, търговски дружества, общински и държавни учреждения и фондове и чрез привличането на партньори.

ЕКИП

Базовият екип на Фондация Отворени Изкуства включва директор, мениджър финансии, куратори или директори съдържание  и координатори на различните проекти.

За осъществяване на дейностите по отделните проекти фондацията създава съответните временни работни групи от специалисти и консултанти, стажанти и доброволци.

КАРИЕРА

Фондация Отворени Изкуства периодично обявява кампании за специализирани позиции на стажанти и доброволци по настоящите и предстоящи проекти. Извън кампаниите целогодишно се приемат стажанти и доброволци за изследователски и оперативни дейности. Всички преминали периода на стаж и доброволни дейности, получават официални сертификати и документи.