Беседка за Капана – КАПАНА ПАРКИРА

На 28 май от 18:00 в читалище “Алеко Константинов” ще се проведе втората Беседка за Капана. Темата на дискусията този месец е КАПАНА ПАРКИРА и разговорът ще засегне проблема с паркирането в Капана, плановете на общината за затваряне на улици в квартала и цялостната стратегия за присъствието на автомобили в центъра на града.

Участници в дебата ще са Александър Държиков (зам-кмет по обществен ред и транспорт), Михаил Богданов (архитект, оглавяващ екипа, който изготвя Подробен Устройствен План за Район Централен); Каше ателие (архитекти от Капана, правили проект за паркирането в квартала); и много местни жители.

Беседка за Капана е вдъхновена от Беседка за града, която бе серия от дискусии от 2012г. за различни аспекти на пловдивската градска среда. Инициатори на Беседка за града бяха studio 8 ½ и Катрин Сариева/Фондация Отворени Изкуства, а Беседката бе провеждана в Artnewscafe. Беседка за Капана цели в подобен формат, но вече с участието и на ONE ARCHITECTURE WEEK, читалище Алеко Константинов и студио dontDIY да се концентрира само върху квартал Капана.

Беседка за Капана се провежда ежемесечно в читалище “Алеко Константинов”. Миналият месец Колектив Капана разказаха защо кварталът е толкова ценен за тях и как са участвали в спасяването му от разрушаване през 70тегодини.