Публикация към Фокус България

Публикацията към “Фокус България”  на панаира за съвременно изкуство viennacontemporary 2015 вече е достъпна.

ЛИНК ЗА ТЕГЛЕНЕ

Редактор: Борис Костадинов

Автори: Борис Костадинов, Мария Василева, Ирина Коралова, Емил Урумов, Гауденц Б. Руф

Дизайн: Ogilvy Sofia

Предпечат: Studio Punkt

Печат: Пулсио Принт

Публикацията към “Фокус България” се осъществява с любезната подкрепа на:

EVN Collection

Общинска фондация “Пловдив 2019″

Пулсио Принт