Урбанистика vs. ЗУТ

На 23 април от 19:00 ч. в artnewscafe, Пловдив, като продължение на инициативата на Отворени Изкуства, artnewscafe и Студио 8 1/2 – „Беседка за града”, ще се представи темата за “кошмарния” Закон за устройство на територията (ЗУТ). Презентаторите ще дадат отговор на въпроса може ли урбанистиката да бъде зелена и природосъобразна и трябва ли. Срещата ще започне с експертно представяне на урбаниста арх. Мартин Микуш, който ще разкаже що за наука е урбанистиката и къде са гражданите и природата в цялата (устройствена) схема. После арх. Калина Райчева ще представи примери от Пловдив на конфликтни процедури по ЗУТ и успешни граждански действия, а адв. Свилен Овчаров ще разкаже как се постига прозрачност и гражданско участие въпреки забраните в ЗУТ и при използване на Орхуската конвенция: два важни прецедента са обжалването на ОУП на Царево и Решението на Комитета на ООН за съответствие с Орхуската конвенция в Женева.

Инфо:
http://forthenature.org/news/2504
http://ecopravo.blogspot.com/2012/10/blog-post.html

23 април (вторник), 19:00 ч.
в рамките на „Беседка за града“

презентация, среща-разговор, дискусия
вход свободен

Презентатори:
арх. Мартин Микуш, урбанист и архитект, преподавател в УАСГ 2008-2009
арх. Калина Райчева, ландшафтен архитект
адв. Свилен Овчаров, Зелените адвокати http://ecopravo.blogspot.com

Време: 19:00 – 20:30 ч.
19:00 – 19:45 – Презентации
19:45 – 19:50 – Почивка
19:50 – 20:30 – Въпроси и дискусия