ПРЕДСТАВЯНЕ “АЛТЕРНАТИВНА КАРТА НА ПЛОВДИВ” В “НОЩ НА МУЗЕИТЕ И ГАЛЕРИИТЕ – ПЛОВДИВ” 2013

ПРЕДСТАВЯНЕ „АЛТЕРНАТИВНА КАРТА НА ПЛОВДИВ

ПРОЕКТ НА ФОНДАЦИЯ „ОТВОРЕНИ ИЗКУСТВА“ И „СТУДИО 8 ½“
Представяне в “Нощ на музеите и галериите – Пловдив” 2013

20 септември (петък) – 19:30 – 21:00
„Алтернативна карта на Пловдив“ – представяне от съставителите Катрин Сариева, арх. Владислав Костадинов, инж. Антония Вълканова и разговор
Общинско предприятие „Радостни обреди“, ул. „Хр. Г. Данов“ 34

„Алтернативна карта на Пловдив“ е печатен туристически гид за различния, непознат и неприсъстващ в официалните туристически пътеводители град. „Алтернативна карта на Пловдив“ акцентира и върху някои спeцифични за облика на града архитектурни и културни обекти, които са неглижирани и заплашени от унищожаване или бавна разруха.
„Алтернативна карта на Пловдив“ е съставена на базата на тематични маршрути с отбелязани знакови обекти по тях. Същевременно преминаването по маршрутите крие и немаркирани, неочаквани изненади –малки улички с кафенета и ресторанти, примамливи гледки или смесица от разнообразни прояви на битуване.

Базовата селекция на маршрутите съставителите изграждат на основа проведената серия от публични дискусии през 2012 година в artnewscafe „Беседка за града“ потемите: СОЦ-наследството на Пловдив, Тютюневите складове на Пловдив, Квартал „Капана“, Баухаус под тепетата. Маршрутите Религии и Улица „Отец Паисий“ са добавени с цел по-доброто опознаване на специфичния пловдивски начин на живеене.

Целта на „Алтернативна карта на Пловдив“ е да създаде по-широк нов поглед към града и да активира урбанистичното познание като синтез от социално, историческо и културно любопитство на базата на толерантност, без идеологическа и националистическа предпоставеност. „Алтернативна карта на Пловдив“ цели да предизвика гражданска рефлексия и припознаване на града като стимулиращ жив организъм и място за реализация.

Всеки от посетителите ще получи екземпляр от „Алтернативна карта на Пловдив“. На следващия ден 21 септември предстои тур по маршрутите на картата.


20 септември (петък)
19:30 – 21:00

Общинско предприятие „Радостни обреди“ , ул. „Хр. Г. Данов“ 34