Алтернативна карта на Пловдив

„Алтернативна карта на Пловдив“ е туристически гид за различния, непознат и неприсъстващ в официалните туристически пътеводители град. „Алтернативна карта на Пловдив“ е за онези любопитни откриватели, които са готови да видят отвъд фасадата на съществуващото сега и да се върнат назад към историята или да надушат  потенциала на града. „Алтернативна карта на Пловдив“ акцентира и върху някои спeцифични за облика на града архитектурни и културни обекти, които са неглижирани и заплашени от унищожаване или бавна разруха.

„Алтернативна карта на Пловдив“ е съставена на базата на тематични маршрути с отбелязани знакови обекти по тях. Същевременно преминаването по маршрутите крие и немаркирани, неочаквани изненади – малки улички с кафенета и ресторанти, примамливи гледки или смесица от разнообразни прояви на битуване.

Базовата селекция на маршрутите съставителите изграждат на основа проведената серия от публични дискусии през 2012 година в artnewscafe „Беседка за града“ по темите: СОЦ-наследството на Пловдив, Тютюневите складове на Пловдив, Квартал „Капана“, Баухаус под тепетата. Маршрутите Религии и Улица „Отец Паисий“ са добавени с цел по-доброто опознаване на специфичния пловдивски начин на живеене.

Целта на „Алтернативна карта на Пловдив“ е да създаде по-широк нов поглед към града и да активира урбанистичното познание като синтез от социално, историческо и културно любопитство на базата на толерантност, без идеологическа и националистическа предпоставеност. „Алтернативна карта на Пловдив“ цели да предизвика гражданска рефлексия и припознаване на града като стимулиращ жив организъм и място за реализация.

-
Печатно издание “Алтернативна карта на Пловдив” 2013

Съставители: арх. Владислав Костадинов, инж. Антония Вълканова – Студио 8 1/2,  Катрин Сариева – Фондация Отворени Изкуства

Превод от английски: Борис Делирадев
Графичен дизайн: Пункт, Георги Лазаров

Тираж: 10 000
Картата се разпространява безплатно на селектирани локации в Пловдив

Издаването и разпространението на картата е подпомогнато от Община Пловдив

> Свали “Алтернативна карта на Пловдив” 2013

-
“Алтернативна карта на Пловдив” подкрепя кандидатурата на Пловдив за Европейска Столица на Културата 2019


“Алтернативна карта на Пловдив” е проект на
Фондация Отворени Изкуства www.openarts.info
Студио 8 ½ www.studio812.eu

www.alternativeplovdiv.com