ОТВОРЕНА ПОКАНА
ЗА ПРОЕКТИ В ГРАДСКА СРЕДА И ПУБЛИЧНИ ПРОСТРАНСТВА

Нощ на музеите и галериите – Пловдив 2011

Фондация Отворени Изкуства, базов организатор на “Нощ на музеите и галериите – Пловдив 2011”, отправя отворена покана за артистични проекти за Програмата в рамките на събитието “Град и Публични пространства”.

Събитията от програмата на “Нощ на музеите и галериите – Пловдив 2011” ще се проведат в рамките на два дни:

16 септември (петък) от 19.00 до 01.00 часа, Програма “Музеи и Галерии”
17 септември (събота), Програма “Култура и Клуб”
16 – 17 септември (петък-събота), Програма “Град и Публични пространства”

КАКВИ ПРОЕКТИ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ
Приемат се проекти в областите: визуални изкуства, пърформативни изкуства, литература, урбанистика, изследователски дейности, др.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА
Отворената покана има широк диапазон, могат да кандидатстват индивидуални артисти, организации, куратори, съюзи и сдружения, български и чуждестранни лица.

ПОДБОР НА ПРОЕКТИ
Кандидатурите ще бъдат разгледани от Фондация Отворени Изкуства. Селекцията на проектите ще бъде направена на няколко резултатни нива:

- избрани проекти ще влезат в официалната програма
- до пет селектирани проекта ще бъдат подкрепени организационно и логистично от Фондация Отворени Изкуства
- eдин проект ще бъде реализиран с финансовата подкрепа на Фондация Отворени Изкуства

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ
Изпратете следните документи на e-mail: office@openarts.info

- кратко описание на Вашия проект
- примерен бюджет
- СV + описание на дейността Ви + координати за връзка