СТАЖАНТСКИ ПОЗИЦИИ
НОЩ НА МУЗЕИТЕ И ГАЛЕРИИТЕ – ПЛОВДИВ 2011

Фондация “Отворени Изкуства” има удоволствието да обяви свободни, неплатени стажантски позиции за седмата Нощ на музеите и галериите – Пловдив (17 септември 2011). Желаещи да се включат в периода на организация на Нощ на музеите и галериите – Пловдив, могат да го направят в следните в следните области:

- СТАЖАНТИ МЕДИЙНИ КОМУНИКАЦИИ
- СТАЖАНТИ БЛОГ

ОПИСАНИЕ:

СТАЖАНТИ МЕДИЙНИ КОМУНИКАЦИИ
поддържане социални мрежи, архивиране на медийни отразявания на Нощ на музеите и галериите Пловдив 2011г, разпространяване на прес информация, комуникация с медии

Период на заетост:
15 август – 30 септември

Търсен брой – 2 стажанта

Отговорности:
• поддържане на социални мрежи
• редовна проверка и архивиране на печатни медии и интернет
• набавяне на аудио записи от радио предавания и видео записи от телевизионни излъчвания
• седмичен анализ на публикуваните материали
• подкрепа при разпространение на прес информация
• комуникация с медийни партньори
• комуникация с участници в събитието

Ще придобиете:
• поглед над медийната комуникация на културно събитие
• контакти с различни радио и телевизионни предавания
• поглед над много и разнообразни медии

Подходящо за студенти с насоченост към:
• журналистика и комуникации
• културология/етнология
• българска филология

СТАЖАНТ БЛОГ
www.gallery-night.info/blog

Период на заетост:
15 август – 30 септември

Търсен брой – 5 стажант

Отговорности:
• писане на статии за основната медия на Нощ на музеите и галериите Пловдив 2011г
• комуникация с участниците

Ще придобиете:
• ценен журналистически опит
• динамични, отговорни и интересни задължения
• опит в културната сфера и събитийното планиране

Подходящо за студенти с насоченост към:
• журналистика и комуникации
• българска филология
• културология, мениджмънт на културни събития

Фондация “Отворени Изкуства” предлага:
• обучение и напътствия в работния процес
• връзка с културните индустрии на града – музейни уредници, галеристи и други активни личности в културата
• свидетелство за осъществен стаж

* Всички oдобрени стажанти ще преминат обучение!
Oбучението ще се проведе на 01 септември от 10:00ч до 14:00ч

Стажантите трябва да имат възможност за пребиваване в Пловдив.

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ:
• Изпратeте кратко описание за себе си и на интересите ви, снимка и CV на e-mail: info@openarts.info
• посочете дали имате опит в работата с Фондация “Отворени Изкуства”
• Посочете за коя от гореописаните позиции кандидатствате!

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
01 август 2011г.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАС:
www.openarts.info
www.gallery-night.info/
www.gallery-night.info/blog/
www.youtube.com/user/museumgallerynight
www.twitter.com/museumnight
www.facebook.com/museum.night.plovdiv

Очакваме ви!
Open Arts Foundation