ТРЕТА СЕСИЯ: ВЪВЕДЕНИЕ В СЪВРЕМЕННОТО ИЗКУСТВО 2011

ВЪВЕДЕНИЕ В СЪВРЕМЕННОТО ИЗКУСТВО 2011 / Образователен курс
проект на Фондация Отворени Изкуства в партньорство с Галерия Сариев
структура на курса: Светлана Куюмджиева
водещи сесиите: Светлана Куюмджиева, Весела Ножарова, Вера Млечевска

-

ТРЕТА СЕСИЯ: Съвременното изкуство, между музеите, галериите и публиката. Как и къде да гледаме съвременно изкуство?

Водещ: Весела Ножарова
16, 23, 30 октомври, 6 ноември

+ СКЛАДА, София, ул. Г. Бенковски 11 ет. 3-4

времетраене на лекции: 15.00 – 18.00 часа

Първа лекция: Музеите: история на известните музеи за съвременно изкуство; архитектура и колекции. Изкуството в музеят. Гледаме и коментираме изкуство. / 16 октомври

Втора лекция: Музеите: политика и влияние върху света на изкуството. Липса и наличие на музеи в България. Музеите за съвременно изкуство и културната политика на Балканите: Букурещ, Белград, Скопие, Солун, Истанбул. Гледаме и коментираме изкуство. / 23 октомври

Трета лекция: Галериите: комерсиални и не комерсиални, принципи на работа и взаимоотношения с художници и публика. Разновидности: примери за project spaces, artists run spaces и др. Гледаме и коментираме изкуство./ 30 октомври

Четвърта лекция: Места за съвременно изкуство: световни изложби – Биеналета, Документа, Манифеста, ежегодни форуми – идеологическа и политическа функция. Ролята и мястото на художника, различни артистични стратегии. Гледаме и коментираме изкуство. / 6 ноември

ИНФОРМАЦИЯ:
Една сесия = 1 тема / 4 лекции / 4 недели / 180 минути / 15.00 – 18.00 часа
Такса за участие в курса за eдна сесия: 150 лева
Участници: 15 човека / Участниците се записват предварително
Формат: лекция, прожекция, дискусия
Всеки участник получава в хендаути, литература, материали


ВЪВЕДЕНИЕ В СЪВРЕМЕННОТО ИЗКУСТВО е група от пет различни тематични сесии, които развиват определен аспект в разбирането за съвременно. Курсът предлага базисни познания за най-важните направление и техните енциклопедични представители; разглежда историята на престижни международни форуми и институции, свързани с презентацията и комерсиалната реализация на съвременното изкуство. Принципът е тематичен, не хронологически. Всеки от изложените проблеми се илюстрира с примери от различни исторически периоди и автори. Теоретичната част е съпроводена с богат изобразителен материал. След края на всяка лекция се предвижда време да дискусия с участниците в курса върху проблемите, изложени в нея.

ВЕСЕЛА НОЖАРОВА (р. 1974) е куратор и критик на свободна практика. Има магистърска степен по История на изкуството в Художествена академия, София. Работила е в СБХ, в галерия „Ирида” и Ата – център за съвременно изкуство. От 2003 до 2006 е програмен мениджър за визуални изкуства в Център за култура и дебат „Червената къща”, София. През 2007 е куратор на българското национално участие в 52-то Венецианско биенале за съвременно изкуство, а през 2008 – асистент куратор на 11-то Архитектурно биенале във Венеция. Била е куратор на редица изложби в България и в чужбина. През 2008 става член основател на фондация „Изкуство – дела и документи”.

“Въведение в съвременното изкуство” е реализиран с подкрепата на Фондация Америка за България