Проект 0 в Депо Истанбул

Представяне на Проект 0 в Депо Истанбул
съвместно с Галерия Сариев

Depo, Истанбул, Турция
25 ноември 2011(петък)
18:30 – 20:00 часа

представят: Владия Михайлова (куратор на проекта), Кирил Кузманов (автор на проекта), Веселина Сариева (Фондация Отворени Изкуства)

Depo Istanbul
http://www.depoistanbul.net/

Project 0
http://0otkireto.blogspot.com/

Address: DEPO / Tütün Deposu Lüleci Hendek Caddesi No.12
Tophane 34425 İstanbul