Презентация на IN SITU във FLUCA: Австрийски културен павилион

 

Специален гост на Нощта беше Ариан Бю - координатор на европейската мрежа за артистични проекти в публична среда IN SITU. Тя посети повечето събития от фестивала, а в неделя направи презентация на организацията във FLUCA – Австрийския културен павилион.Прожекция на IN SITU road movie IN SITU е една от първите селектирани платформи в програмата „Творческа Европа“ на Европейската Комисия. Нейната цел е да популяризира и подчертае ролята на стартиращи млади артисти, които работят извън стандартните изложбени зали и допринасят за промяна на общите пространства. In SITU събира група от културни продуценти отдадени на нови форми на изкуство и публичното пространство. Те работят заедно от 2003 г., за да развият съвместни европейски проекти. Към днешна дата IN SITU е подкрепила над 150 европейски артиста и обединява 21 партньора от 14 страни.На презентацията присъстваха артисти от България и Корея, участници в Нощта, както и представители на ОФ Пловдив 2019.