Свободна позиция за координатор проекти

Фондация „Отворени Изкуства“ търси да присъедини към екипа си енергичен, отговорен  и организиран човек на позиция координатор проекти. -

Задължения и отговорности: Координация и контрол в подготовката и практическото осъществяване на делигираните проекти с проследяване за навременното им и коректно реализиране Контрол и отговорност към бюджета на проектите Комуникация с партньори и технически изпълнители по различните проекти Комуникация с участници в проектите Координиране на етапи от рекламната и ПР кампания Работа със стажанти и доброволци Съставяне, придвижване и архивиране на документация Организиране и съставяне на отчети Активно сътрудничество с екипа на „Отворени изкуства“ и координаторите на другите проекти Конфиденциалност -

Заетост: пълен работен ден, 5 дни в седмицата

Място: Пловдив, ул. „Отец Паисий“ 36, офисът на фондация „Отворени Изкуства“

Договор: граждански договор с фиксирано месечно заплащане до края на октомври 2016 г., с възможност за продължение -

Вие сте подходящ за нашия екип, ако имате: Добри комуникационни умения за работа в екип и бърза адаптивност Увереност и способност за взимане на решения Умения за организиране и приоритизиране на работните етапи и задължения Добри познания по английски език Отлично владеене на основни компютърни програми и интернет Коректен сте към работодателя и колегите си Разпознавате възможността като дългосрочна работна практика -

Какво дава позицията? Важна роля в една от най-активните и утвърдени културни организации с история в Пловдив и страната Възможност да допринесете за нови и установени културни проекти, които носят позитивна промяна в обществото и общността Доверие и уважение от организацията, екипа и партньорите й, които са с изключително богат опит в културната, обществената сфера и събитийното планиране Широко поле за трупане на опит и знания Добра комуникативна среда -

Ако проявявате интерес към позицията:

Изпратете в срок до 30 май 2016 г. на имейл info@openarts.info следните задължителни документи:

-           CV със снимка и данни за контакт
-           мотивационно писмо в свободен текст
-           при наличност препоръки от бивш работодател Одобрените кандидати ще бъдат информирани по имейл в срок до 5 дни след крайния срок за кандидатстване. Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю в Пловдив, ул. „Отец Паисий“ 36, офисът на фондация „Отворени Изкуства“.