Фондация "Отворени изкуства"  на семинара "Нови пространства" в Марсилия

Фондация “Отворени изкуства” бе част от семинара “Нови пространства” (Emerging Spaces) организиран от  Fai-Ar и мрежата In Situ в Марсилия, Франция между 23 и 25 март, 2016 г. Виктор Янков, фестивален диектор на Нощ/Пловдив представи фондацията в тридневния семинар.

Темата бе “Премахване на бариерите: нови подходи, необичайни пространства, иновативни партньорства”

Артистичните проекти в публично пространство  насърчават развитието на иновации в презентирането на естетическите идеи, изследователски и пърформативни подходи, литература и писане, продукционни методи и др. Авторите, които работят в тази област, са често мотивирани от социални проблеми, занимаващи се с промяната в териториите и тяхното предназначение. Те свидетелстват и понякога критикува социални, пространствени и икономически трансформации, които пряко се занимават с съвременните реалности. Те често са в основата на инициативи, за премахване на бариерите, диалог с различни социални играчи, генериране на нови формати, свързване на чужди досега сфери, излизане извън границите и нарушаване на правилата. Целта на семинара “Нови пространства” е да се повдигне въпроса за пионерските инициативи, които се превръщат в рушители на бариери и стереотипи.