Представяне на "Икономическите ефекти от Нощ/Пловдив, 2015" в Гьоте-институт София

На 8 март се проведе в София представянето на независимото изследване за икономическите ефекти от културните фестивали с лабораторен казус Нощ/Пловдив, 2015 г. В представянето взеха участие инициаторите на изследването Фондация Бауерзакс и „Индъстри Уоч Груп“, както и партниращите организации фондация „Отворени изкуства“, базов организатор на Нощта и катедра „Социология“ на  ПУ „Паисий Хилендарски“. Събитието се проведе в Гьоте-институт България, като първа среща от техния формат „Градски разговори“.

Представянето започна с кратък  разказ на Веселина Сариева, директор на ФОИ, за историята, принципите и ключовите моменти от развитието на културния фестивал Нощ/Пловдив. Срещата продължи след това с презентация на Георги Стоев от „Индъстри Уоч“, който говори за мотивацията при инициирането на такъв тип мултидисциплинарно изследване, за целта на прочуването и за възможнитему адресати. Весислав Илиев от Фондация Бауерзакс  представи на публиката използваната методология и конкретните данни и цифри от случая Нощ/Пловдив, 2015, а проф. Чалъков от Катедра „Социология“ на ПУ обговори ключовите моменти при анализа на данните. След това думата взе Енцио Вецел, директор на Гьоте Институт, той представи немския опит в този тип изледвания.

Аудиторията, дошла на представянето бе изключително активна по време на разговора. Сред публиката имаше представители на НПО сектора, културните институти, бизнеса и медиите. От тяхна страна се чуха приветствия относно страртирането на подобен тип изследвания, като имаше въпроси относно използваните методи, работата на терен с публиката на Нощта и анкетните карти. Чуха се интересни коментари и относно стойността на културните продукти, тяхното социално значение и дългосрочните им нематериални активи. Изследването бе разпознато като важно за културната сфера и от ОФ „Пловдив 2019“, които подкрепиха представянето. Светлана Куюмджиева, артистичен директор на фондацията,  припозна „Пловдив 2019“ като адресат на такъв тип проучване.