Изследване на икономическите ефекти от Нощ/Пловдив 2015.
Представяне на резултати.

През септември, 2015 г. Фондация Бауерзакс и Индъстри Уоч Груп в партньорство с Катедра „Приложна и институционална социология” към ПУ „Паисий Хилендарски” и Фондация „Отворени изкуства“ проведоха изследване, с общ фокус  икономическите ефекти от услуги, които нямат стопански характер. Конкретен лабораторен  казус на изследването бе културният фестивал Нощ/Пловдив, 2015. Използваните методи са ценни за широк кръг от потребители, включително културни оператори, грантополучатели, донори, публичен и частен сектор, медии и активни граждани.

Пълният доклад от изследването можете да видите на www.bauersax.org/culture

Резултатите в случая с Нощ/Пловдив са изключително положителни, като това се дължи на упоритата работа в последните 11 години за развитието на фестивала и разбира се на всички партньори и участници в събитието. На двете събития – в София и Пловдив – публиката може да се запознае със самите данни, както и с детайли около методологията.Пловдив
18 Февруари, от 15 ч.
Икономическа библиотека
/ул. „11 Август“,№1“/

Програма:

- Представяне на методологията и резултатите от фестивала Нощ/Пловдив, 2015 (Георги Стоев, Индъстри Уоч Груп и Весислав Илиев, Фондация Бауерзакс)
- Представяне на Нощ/Пловдив като лабораторен казус на изследването (Веселина Сариева, Фондация „Отворени изкуства“)
- Въпроси и отговориСофия
8 март, от 18 ч.
Гьоте Институт България
/ул. „Будапеща“ 1/

Програма:

- Представяне на Нощ/Пловдив като лабораторен казус на изследването (Веселина Сариева, Фондация „Отворени изкуства“)
- Представяне на методологията и резултатите от фестивала Нощ/Пловдив, 2015 (Георги Стоев, Индъстри Уоч Груп и Весислав Илиев, Фондация Бауерзакс)
- Презентация на тема „Културата има значение“ (Енцио Вецел, Гьоте Институт България)
- Въпроси и отговори