БЪДЕЩЕ НЕЗАБРАВИМО – ФАЗА VI
Небето е цвят
ноември - декември 2021

В последния си, шести етап „Бъдеще незабравимо“ (Future Unforgettable) ще събере художествени жестове, които ще внесат характер на антитези и изводи от реализираните пет етапа досега, които носеха до голяма степен изследователски и документален характер. Този етап ще предостави искри от собствените си интерпретации за бъдещето на изкуството, средата и институциите. Интерпретации, които предстои да се разгръщат и след формалния край на Future Unforgettable в архива му и предстоящите бъдещите дейности на Сариева. 

Както целият Future Unforgettable, така и последната, шеста фаза се характеризира с хибридност и структурна полифоничност, тя напуска динамичния наратив, като оставя място за ненаративна и непространствена среда. Курирането и комуникирането тук са съответно развиване на прохождащи смисли във форми, насочване, осветяване, съставителство, приютяване на жестове, свързване.

Ценности на шестата фаза са отворените системи, местата за среща, съавторството, общата среда, отстъпването на намерението пред случайността, възможността за безконфликтна пресечност, непреднамерената емпатия, интуицията вместо институцията, споделеността като място за възникване на непритежаван център, взаимоотношенията като единствен характер на формата и стойността.

Шестата фаза на Future Unforgettable се опитва да даде допир до логика, в която терминът „съвременно изкуство“ и прилежащите към него системи и взаимоотношения биха могли да се адаптират и осъществят в пълен смисъл на съвременно, но и биха могли да останат термин, маркирайки конкретен етап в изкуството. В тази логика хипотетично изкуството би могло да продължи напред и да реализира смисъл на „сегашно изкуство“, като за това се постави в динамична ситуация на среща и обмен. Тези среща и обмен са буквално амплитудата, която го реализира. И когато тук говорим за реализиране, това е една логика на съвременността, в която липсва авторство с познатата и приета досега тежест на едноименен създател. Експериментира се с възможността авторството (както и колекционирането или курирането) да е „поемане“, „продължение“, а не просто „притежание“, което формално асоциираме с материалното. Така „съвременното“ на творението съществува и влияе във времето в качеството си на такова не толкова с форма и формални белези, а със ситуация – производна и комплексна, била тя предпоставена или дори случайно появена. 

Тази логика на шестата фаза на Future Unforgettable се предполага от неизбежността на времето, в което живеем, в което има паралелни реалности, дублирани реалности, сливане на моментите, потоците, комплексно възприятие, множество контексти и идентичности. И тъй като в такава реалност няма тотална физическа или формална репрезентация, а тя остава извънпространствена, ориентир и пристан за реалността е чувството.

Предпоставяйки, че без сетива няма възприемане на изкуство, без „очите“ на другия няма изкуство, без светлина цветът и формата не съществуват, фаза VI на Future Unforgettable се назовава „Небето е цвят“. Като реферира към незавършената творба на Рада Букова „Небето е цвят“ (2014), творба с две очи и четири ръце, реализирана с участието на Ангелина Кръстева. В тази творба художничката въвлича още един човек, който е незрящ, той владее други сетива и способности за възприемане на светлината, промените и пространството, които са чужди на художничката. Творбата се създава в съвместна работа, обсъждане, експерименти и протича с паралелно общуване, в което се въвеждат различни обогатяващи сетивности нива на възприемане. Виждането значи усещане, осъзнаване и впускане.

Фаза VI на Future Unforgettable ще представи основната си изложба „Colour Words in Prologue“, самостоятелна изложба на автора Руди Нинов (Sarieva, Пловдив, между 19 ноември – 30 декември 2021); ще реализира на същото място и в същия период изложбен жест „Ръчно тъкан козяк, 2.40х1.70 см“ като ситуация, експеримент и предложение за бъдещите „места за среща“; ще предложи мисловната карта „The Mad Carpetmaker = Лудият килимар“, 2021 - творба на Лъчезар Бояджиев, комплементираща тази логика. През събитието Collectors’ Forum, лекция и разговор с колекционера от Перу Карлос Марсано, ще отвори различна переспектива за колекционирането по-скоро като свързване на логики и продължение на пътя на творбата.  Фаза VI на Future Unforgettable ще оповести и публикува новосъздадения „Манифест на щастието“, 2021, на УЛТРАФУТУРО (Боряна Росса и Олег Мавроматти). Фаза VI на Future Unforgettable  ще даде възможност за разливане и развиване на визуалния си, текстови и социален характер, чрез „звуковата стенопис“ на проф. Георги Арнаудов - български композитор на симфонична, камерна, филмова и театрална музика, преподавател в Нов български университет. В по-късните си проявления Фаза VI на Future Unforgettable ще представи сътрудничество с авторката Рада Букова. 

Future Unforgettable архивът е наличен на www.futureunforgettable.com, в Instagram и в YouTube канала на Фондация „Отворени изкуства“. > основна изложба 
Colour Words in Prologue
Руди Нинов
самостоятелна изложба
куратор: Веселина Сариева 
Sarieva, Пловдив
19 ноември – 30 декември 2021

> изложбен жест
Ръчно тъкан козяк, 2.40х1.70 см
Sarieva, Пловдив
19 ноември – 30 декември 2021

> лекция и разговор
Collectors’ Forum
eсенна сесия
Collecting is Connecting 
лектор Карлос Марсано
в разговор с Веселина Сариева
20 ноември 2021, събота
16:00 – 17:00 часа
събитието може да бъде гледано във Facebook и YouTube каналите на Фондация „Отворени изкуства“

> лимитиран принт
Манифест на щастието, 2021
УЛТРАФУТУРО
наличен през ноември и декември в Sarieva, Пловдив и избрани галерии в София<

> мисловна карта 
The Mad Carpetmaker = Лудият килимар, 2021
Лъчезар Бояджиев 
налична през ноември и декември 2021 в Sarieva, Пловдив и достъпна онлайн

> звукова стенопис
…долу и горе…
Проф. Георги Арнаудов
Sarieva, Пловди
ноември - декември 2021 

-
организатор: Фондация „Отворени Изкуства“ и Sarieva
-
През 2021 проектът се реализира с финансовото съдействие на „Програмата за подкрепа на професионални организации в областта на изкуството“ на Национален фонд „Култура“.
-
Името Future Unforgettable е инспирирано от рисунката на Красимир Терзиев, „Проект за „Бъдеще незабравимо““, 2018, маркер на хартия, 28 x 35.5 cm, собствена колекция
Името на шестата фаза на Future Unforgettable е вдъхновено от творбата на Рада Букова „Небето е цвят“, 2014.