Фокус България: резултати от отворена покана„Фокус България“ на панаира за съвременно изкуство viennacontemporary наред с кураторската изложба, програмата с разговори и специалната публикация ще включи и 90-секундни видео представяния на художници, подбрани след отворената поканa OPEN CALL FOR SELF PRESENTATION. Получените видеа бяха разгледани от Весела Ножарова, Веселина Сариева, Десислава Димова и Яра Бубнова.

В рамките на проекта в отделна видео програма на щанда на „Фокус България“ (С16/С24) ще могат да бъдат видени кратки видео представяния на следните художници:

 • Аделина Попнеделева
 • Албена Баева
 • Антоанета Гълъбова
 • Destructive Creation
 • Джорджия Николова
 • Димитър Солаков
 • Ева Давидова
 • Иван Стратиев
 • Ивайло Стоянов
 • Ивайло Христов
 • Зорница Халачева
 • Мариела Маламат
 • Мартин Стратиев
 • Милена Радева и Илия Бояров
 • Наталия Йорданова
 • Наташа Кюпова
 • Никола Михов
 • Николай Шекеров
 • Петър Маламат
 • Роберт Барамов
 • Симеон Симеонов
 • Слав Недев
 • Веселка Николова
 • Виктория Георгиева
 • Водна Кула Арт Фест (подадени са 2 видеа, ще бъде включено само едно от тях)