Участвай в конкурс за дизайн и реализация на зелен инфопункт за „НОЩ/ПЛОВДИВ“ 2015

Ежегодният фестивал „Нощ на музеите и галериите– Пловдив“ (11-12 септември 2015) и Фондация „Отворени изкуства“, с подкрепата на EVN България и в партньорство с Triple Green Building Group, обявяват конкурс за дизайн и изграждане на „зелен“ инфопункт на събитието.

Ако си фен на „Нощта“ - архитект, дизайнер, урбанист, инженер, студент, изобретател или просто „зелен“ ентусиаст, изпрати предложението си за отговарящ на техническото задание проект, заедно с подробна автобиография и попълнен формуляр за участие на адрес opencall@openarts.info до 2 август  2015 г.

Проектът, класиран от журито на първо място, получава общ бюджет за реализация от 10 000 лв, в който влизат всички продукционни разходи за павилиона и хонорар на победителя оформен като остатък от общия бюджет спрямо предложените продукционни разходи. Избрана от журито на конкурса селекция от подадените проекти ще бъде представена в изложба в рамките на „Нощ / Пловдив“ 2015.

Поканата за участие, както и пълната документация по конкурса са достъпни на интернет страницата на Фондация „Отворени Изкуства“  - http://openarts.info/.

Важно! От спечелилия участник ще се очаква освен самата направа, още организация на целия процес по монтажа и демонтажа на павилиона и свързани с тях дейности.

ЗА ИНФОПУНКТА
 • Централна точка за комуникация на фестивала;
 • Предоставя информация на посетителите;
 • Разпространява и складира сувенири и информационни материали на Нощта;
 • Сред основните брандинг носители на Нощта;
 • Работи 10 дни преди фестивала;
 • Свободна wi-fi зона;
 • Специална артистична програма - предоставя възможност (пространство) за малки събития и/или лаундж зона в рамките на общата квадратура; в това число отворено мини радио и тв студио, което може да се предвиди по желание на участника или да не се включва в представения проект.
ЛОКАЦИЯ
-    ул. „Станислав Доспевски“, Пловдив, в частта между бул. „Княз Александър I“ и ул. „Отец Паисий“ (до ГХГ-Пловдив);
-    Площ от 60 кв.м;

-    Карта и снимки на локацията са приложени към техническото задание на конкурса.

ЕКОСЪОБРАЗНОСТ

Фестивалът продължава традицията от 2013 г., когато проектът на „Студио 8 ½“ за инфопункт използва „слънчевия“ покривен панел и павилионът бе енергийно независим. Настоящият конкурс насърчава  участниците да предложат и други иновативни зелени решения.

УЧАСТНИЦИ

Поканата за участие е към студенти по архитектура и дизайн, архитектурни студиа, урбанисти, дизайнери, инженери, ентусиасти. Освен дизайн на павилиона от участниците се очаква организиране на всички дейности по продукцията, монтажа и демонтажа на пункта, както и самото кандидатстване да е съобразено със зададените график и бюджет.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

Критериите за оценка на подадените проекти са с еднаква тежест за финалното класиране, както следва:
 • Целесъобразност – успешно интегрирана в дизайна функционалност съобразена с техническото задание на конкурса;
 • Успешна адаптация на брандинга в дизайна на павилиона;
 • Естетика и успешна адаптация в конкретния градски контекст;
 • Иновативно поднасяне на информация (визуална, аудио, друга) предивид основната функция на павильона да информира;
 • Екосъобразност – проектът да демонстрира ясно „зелени“ характеристики и да отговаря на техническото задание на конкурса.

ПОБЕДИТЕЛ

Спечелилият проект ще бъде изграден и монтиран в градската среда и ще служи за официален Инфопункт на „Нощ на музеите и галериите – Пловдив“, 2015. Авторите на избрания проект ще получат хонорар от общия бюджет на проекта в зависимост от стойността на изпълненото решение, оформен като остатък от общия бюджет спрямо предложените продукционни разходи.  Хонорарът ще бъде изплатен на две равни части – при обявяването на победителя и след успешното функциониране и демонтаж на павилиона.

Избрана от журито на конкурса селекция от подадените проекти ще бъде представена в изложба в рамките на „Нощ / Пловдив“ 2015, заедно с реализирания награден проект.

ЖУРИ

Победителят в конкурса ще бъде избран според критериите за оценка от жури в състав:

Виктор Янков, фестивален директор на Нощ/Пловдив";
Светлана Куюмджиева – Артистичен директор на ОФ „Пловдив 2019“;
Калина Трифонова - зам.-председател на Управителния съвет на EVN България;
Арх. Весела Вълчева-Макгий – консултант по устойчиво строителство, Triple Green Building Group;
Арх. Георги Кътов и арх. Вяра Желязкова  – I/O Архитекти.

ГРАФИК И ЕТАПИ

Конкурсът се провежда в един етап, като организаторите си запазват правото да изискат от селектирани участници и/или победителя допълнителни доработки спрямо препоръките на журито, както и при производствени или други съображения.

Графикът на конкурса е както следва:

7 юли 2015 г. – обявяване на конкурса

7 юли - 2 август 2015 г. - приемане на проектни предложения;

3 – 7 август 2015 г. – журиране и доработки, ако е необходимо; обявяване на победителя;

8 – 28 август 2015 г. – сключване на договор с победителя, осигуряване на материали, производство и предварителни монтажни работи;

29 – 31 август 2015 г. – монтаж в градска среда; приемане на обекта от журито;

1 септември 2015 г.  – откриване на павилиона и представяне на автора му; откриване на изложба на селекция от участвалите в конкурса проекти; представяне на програмата на „Нощ/Пловдив“ 2015;

1–12 септември 2015 г. – функциониране на павилиона в градска среда;

11-12 септември 2015 г. – „Нощ /Пловдив“, 2015; изложба на селекция от  участвали проекти и прототипи на наградените проекти.

13 – 14 септември 2015 г. - демонтаж и складиране на пункта;

РЕГИСТРАЦИЯ И УЧАСТИЕ

За да участвате в конкурса, изпратете до 2 август 2015 г. включително на адрес opencall@openarts.info формуляра за участие, подробна автобиография и отговарящи на техническото задание графични материали.
Въпроси по общите условия и заданието за конкурса ще бъдат приемани до 17 юли 2015 г. включително на същия адрес.

ОЧАКВАМЕ ВИ!


Приложение 1 – настоящата покана за участие;
Приложение 2 – техническо задание, карта и снимки на локацията;
Приложение 3 – формуляр за участие;
Приложение 4 – задължителни брандинг елементи.

ЗА ОРГАНИЗАТОРИТЕ:

ФОНДАЦИЯ ОТВОРЕНИ ИЗКУСТВА

Фондация „Отворени Изкуства” е създадена от Катрин и Веселина Сариеви през 2007 г. Дейността на фондацията е насочена основно към създаването, разработването и продуцирането на собствени културни проекти. Малка част от дейностите са свързани с партньорства, подкрепа и съ-продуциране на външни проекти. В ежегодната програма на фондацията са заложени основно проекти и събития в програмите: Програма „Нощ на музеите и галериите”, Програма „Град и Култура“ и „Образователна програма”. Фондация „Отворени изкуства“ е базов организатор на фестивала „Нощ на музеите и галериите – Пловдив“ като работи за развитието на събитието вече повече от 10 години.

EVN БЪЛГАРИЯ
Групата EVN България е създадена през 2005 г. като част от австрийския енергиен концерн EVN AG. Като водеща компания, работеща в областите на електро- и топлоснабдяването в България, енергийната ефективност, производството и търговията с енергия, EVN България превръща сигурността на снабдяването, клиентското обслужване, иновациите и опазването на природните ресурси в свои приоритети.
През 2011г. EVN България получи наградата „Инвеститор на годината в иновации“ от Агенцията за инвестиции за проекта си за нова високоефективна когенерационна централа в Пловдив, а новата сграда на компанията в гр. Приморско е национален пример за висока енергийна ефективност със своите модерни решения за пестене на енергия.
За периода 2005 – 2014 компанията реализира една от най-мащабните енергийно-ефективни мерки в България, намалявайки, чрез инвестиции, технологичния разход по електроразпределителната си мрежа в Югоизточна България от 19,5% до 10,13%. Така българската енергетика успява да спести производството на внушителните 520 GWh енергия, които се равняват на 320 000 тона спестени CO2 емисии.

TRIPLE GREEN BUILDING GROUP

Triple Green Building Group е основана през 2008 г.българо-американска компания, която се занимава с консултиране и сертифициране на зелени проекти по трите основни системи за устойчиво строителство. Компанията е лицензиран доставчик на обучения на Американския съвет за устойчиво строителство, USGBC, и опитен сертифициран консултант по LEED, BREEAM и DGNB. Трипъл Грийн е сред основателите на Българския съвет за устойчиво развитие, BGBC, представител в Световния съвет за зелени сгради, WGBC, и официален партньор на Американсия съвет за зелени сгради, USGBC.

Трипъл Грийн е консултант на многобройни зелени проекти на три континента – Европа, Северна Америка,  и Азия, както и консултант на множество успешно сертифицирани проекти в България и САЩ. В България сред клиентите ни са Фондация Америка за България, Raiffeisen Properties, Англо-американското училище в София, Delta Industries и Capital Fort – най-високата сграда в страната и в процес на сертифициране по BREEAM.

Официален медиен партньор на проектa "зелен" инфопункт на Нощ/Пловдив, 2015 е Gradat.bg