БЕСЕДКА ЗА ГРАДА

презентация, среща-разговор, дискусия
модератор: Катрин Сариева
гости, участници в разговора по различните теми

СОЦИАЛНИЯТ ЖИВОТ НА ПАНЕЛКИТЕ (ж.к. „ТРАКИЯ“)

На 18 юни (четвъртък) от 19 ч в artnewscafe, на ул. „Отец Паисий“  38, фондация „Отворени изкуства“ организира трета за годината „Беседка за града“ с тема „Социалният живот на панелките (ж.к. Тракия)“. Презентацията ще води Меган Луенбърг, млад архитект от САЩ. След девет месечен престой в ж.к. „Тракия“, Меган ще ни представи лични и професионални впечатления и емоции от квартала.
Изграждането на един от най-големите архитектурни и социални експерименти - ж.к. „Тракия“ започва през 1973 година - време на „развития социализъм”, на проекти за ново българско общество, скъсало с патриархалната традиция и живеещо в света на индустриализацията, колективния дух и светлото бъдеще.

Авангардната за времето си архитектура легализира социалните процеси на масово придвижване  към града; живеенето в панелки става норма за новия социалистически гражданин, а архитектурните проекти изразяват тенденциите на новия урбанизъм. Но зад амбициозната програма и партийни поръчки се крият и драмите на обикновеното живеене на нескъсалия с фамилната, демографска и битова традиция човек. До дошлите от близките села и несвикнали с градския начин на живот  семейства са настанени стари пловдивски фамилии от центъра на града, чиито къщи са съборени.  И тук амбициозната архитектурна програма за хомогенност и хармония се пропуква - всеки живее според собствените си представи за обитаване.

Положението става още по-неконтролируемо, когато през 90-те години на 20 век започва приватизацията на големите предприятия и мнозина  се спасяват в собствения си малък бизнес. Рекламните табели, прекроените входови и жилищни пространства на ж.к. „Тракия“, всички видове на индивидуално завземане на празни места показват, че големият утопичен проект – „Тракия” не се е реализирал.

Презентацията на Меган Луенбърг включва филм за изграждането на „Тракия“ през 70-те години, разговор с архитектите, интервюта с жителите и богат снимков материал.

-

През 2015 г. фондация „Отворени Изкуства“ продължава традицията на проекта си „Беседка за града“ за създаване на интерес, познание и гражданска ангажираност към типични, но и не напълно познати или неглижирани пловдивски топоси, като наблюдава начините на тяхното обитаване. За всяка отделна дискусия организаторитe канят участници в разговора, които да представят позиция или експертно мнение. Целта е да се направи историческо и съвременно обговаряне на специфични пловдивски пространства, както и да се начертаят интересни маршрути, които да залегнат като материал за издаването на второ осъвременено издание на Алтернативна карта на Пловдив.

Темите на БЕСЕДКА ЗА ГРАДА, 2015 са:

Март - "Махалата - Хаджи Хасан махала"
Май - "Реката - начини на обитаване /Каршияка, Мараша, Столипиново/“
Юни - "Социалният живот на панелките /ж.к."Тракия"/"
Декември - "Тепетата като форми на градски живот"