БЕСЕДКА ЗА ГРАДА

презентация, среща-разговор, дискусия
модератор: Катрин Сариева
гости, участници в разговора по различните теми

РЕКАТА - НАЧИНИ НА ОБИТАВАНЕ (КАРШИЯКА, МАРАША, СТОЛИПИНОВО

На 28 май (четвъртък) от 19 ч в artnewscafe, на ул. „Отец Паисий“  38, фондация „Отворени изкуства“ организира втора за годината „Беседка за града“ с тема „Реката - начини на обитаване (Каршияка, Мараша, Столипиново)“.

Ще се говори за три стари пловдивски квартала с обща граница река Марица, свързани или отделени от нея. Реката е маркер за тяхното местонахождение, белег за присъствие, но не и историческа, икономическа, културна или манталитетна връзка между тях.  Реката е ориентир, но е неопитомено пространство.

Мараша, Каршияка и Столипиново са част от пловдивския начин на обитаване в динамиката на демографските и социални промени през 19, 20 и началото на 21 век, в контекста на изгражданата йерархия на стойности и техните носители. Кварталите са с непрекъснато променяща се визия, амбициозно вписвани в зоната на  прeстижността (Каршияка), на спокойствието и фамилността (Мараша) или атакувани от европейски интеграционни програми (Столипиново).

Познаваме ли ги, каква е тяхната история, къде са чарът и парадоксите, защо са важни за пловдивския начин на живот - това са въпросите, които поставяме в конкретната тема.

Богатият снимков материал от настоящата визия на кварталите е на Атанас Димитров, архивните кадри са предоставени от Владимир Балчев. С коментар по темата ще се включат историците Владимир Балчев и Катрин Сариева, културологът Красимир Асенов, както и Яна Кирова от One Architecture Week.

-

През 2015 г. фондация „Отворени Изкуства“ продължава традицията на проекта си „Беседка за града“ за създаване на интерес, познание и гражданска ангажираност към типични, но и не напълно познати или неглижирани пловдивски топоси, като наблюдава начините на тяхното обитаване. За всяка отделна дискусия организаторитe канят участници в разговора, които да представят позиция или експертно мнение. Целта е да се направи историческо и съвременно обговаряне на специфични пловдивски пространства, както и да се начертаят интересни маршрути, които да залегнат като материал за издаването на второ осъвременено издание на Алтернативна карта на Пловдив.

Темите на БЕСЕДКА ЗА ГРАДА, 2015 са:

Март - "Махалата - Хаджи Хасан махала"
Май - "Реката - начини на обитаване /Каршияка, Мараша, Столипиново/“
Юни - "Социалният живот на панелките /ж.к."Тракия"/"
Октомври - "Тепетата като форми на градски живот"

-

Проектът „Беседка за града“ стартира през 2012 г. по инициатива на фондация „Отворени изкуства“ в партньорство със Студио 8 ½. Представлява серия от дискусии по предварително подбрани и подготвени теми, засягащи град Пловдив. На основа на разгледаните и дискутирани тогава теми: „СОЦ“ - наследството на Пловдив“, „Тютюневите складове на Пловдив“, „Квартал Капана“, „Баухаус под тепетата“, през 2013 г. година фондация „Отворени Изкуства“ и Студио 8 ½ съставят и издават Alternative Map of Plovdivкато добавят още и маршрутите „Религии“ и „Улица Отец Паисий“.