Фондация „Отворени Изкуства“ търси стажант-координатори

Фондация „Отворени Изкуства“ има удоволствието да обяви 3 свободни позиции за стажант-координатори. Кандидатите ще имат възможност по време на стажа си да вземе пряко участие в процеса по организирането и осъществяването на проекти дело на фондацията, като ще работят рамо до рамо с екипа на „Отворени Изкуства“. Стажант–координаторите ще имат шанса да участват в организирането на проекти по трите основни програми на “Отворени изкуства” – „Нощ на музеите и галериите“, “Град и култура” и “Образователна програма за съвременно изкуство” с преспектива един от тях да стане постоянна част от екипа на фондацията.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

Заетост: февруари – март, 2015; приблизително 15 часова работна седмица

Място: Пловдив, ул. „Отец Паисий“ 36, офисът на фондация „Отворени Изкуства“

Участие в различните етапи на проектите и допринасяне за доброто им навременно случване
Подпомагане работата на екипа
Работа с доброволци
Съставяне, придвижване и архивиране на документация

ВИЕ СТЕ ПОДХОДЯЩ ЗА ТАЗИ ПОЗИЦИЯ, АКО ПРИТЕЖАВАТЕ:

Добри комуникационни умения
Умения за работа в екип
Адаптивност
Организираност и динамичност на работа
Добри познания по английски език
Отлично владеене на основни компютърни програми и интернет

КАКВО ДАВА ПОЗИЦИЯТА

Богат опит в културната сфера и събитийното планиране
Важна роля в утвърдена културна организация
Динамични, отговорни и интересни задължения
Полезни контакти с български и международни артисти, партньори и културни мениджъри
Сертификат за проведен стаж от фондация „Отворени Изкуства“
По преценка на базовия екип и при показани добри резултати един от стажантите ще бъде поканен да се присъедини към постоянния екип на фондацията

АКО ПРОЯВЯВАТЕ ИНТЕРЕС КЪМ ПОЗИЦИЯТА

Изпратете в срок до 3 февруари 2015 г. на имейл assistant@openarts.info следните задължителни документи:

• CV със снимка и данни за контакт

• мотивационно писмо в свободен текст

Одобрените кандидати ще бъдат информирани по имейл в срок до 5 дни след крайния срок за кандидатсване!