Sarieva – Residency
Open Calls

Фондация „Отворени изкуства“ в колаборация с Галерия Sarieva, Пловдив има удоволствието да обяви Отворена покана за Sarieva – Residency: „Артистично студио в Галерия Сариева“ – резиденция за художници


Описание:
- Частично пребиваване в Пловдив – в района на Фондация „Отворени изкуства“, Sarieva Gallery, artnewscafe – и частично онлайн
- Настаняване на резидента и възможност за студио и работа в креативна среда
- Хонорар
- Бюджет за продукция и материали
- Менторство в процеса на работа
- Организиране на представяне и изложба
- Презентации и срещи с експерти, куратори, изкуствоведи, колекционери


Времетраене:
Дейностите по двете резиденции (работа по проект, менторство, презентации, изложба) се провеждат в периода февруари – април 2022 г. спрямо времевите възможности на кандидатите.


Начин на кандидатстване:
- Изпратете мейл до vesselina@sarieva.org, assistant@sarieva.org като кратко представите Вашата работа като творец и мотивацията да сте част от програмата ни Sarieva – Residency. Приложете портфолио, линкове и мотивационен текст и обръщение.
- В subject на мейла задължително отбележете за коя програма кандидатствате – „Комуникация и изкуство“ – резиденция за графични дизайнери или „Артистично студио в Галерия Сариева“ – резиденция за художници.


Краен срок за кандидатстване:
3 март 2022 за Sarieva – Residency: „Артистично студио в Галерия Сариева“ – резиденция за художници


За Sarieva – Residency:


Sarieva – Residency е нова програма на Фондация „Отворени изкуства“ в колаборация с Галерия Sarieva, Пловдив за практическа подкрепа в развитието на млади автори. Програмата комбинира по иновативен начин артистични, изследователски и образователни дейности. Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.
Sarieva – Residency се реализира частично в Пловдив – в района на Фондация „Отворени изкуства“, Sarieva Gallery, artnewscafe – и частично онлайн.
Целта е да се открият млади автори, да се подкрепят и водят от ментор или ментори в цялостния процес на създаване, представяне, документиране и презентиране пред публика или колекционери на творбите, проектите и идеите си. Целта е авторите да работят в нова и комфортна среда. Да се колаборира и сътрудничи с експерти в областта. Да се създаде нетипична обща експериментална среда автор – публика –галерия – куратори. Да се изследва и тества различен институционален модел.
Проектът продължава, надгражда и развива дългогодишни дейности и интереси в областите на подкрепа на млади автори, резидентни програми, развиване на аудитории, въвеждане на иноваторски модели на Фондация „Отворени изкуства“ и Галерия Sarieva.

 
Проектът е реализиран с финансовата подкрепа Национален фонд „Култура“