Въведение в съвременното изкуство – Образователен курс

проект на Фондация Отворени Изкуства в партньорство с Галерия Сариев
структура и провеждане – Светлана Куюмджиева

ПЪРВА Сесия – Краят на живописта, краят на историята

София, + Склада
март-април: 27 март, 3, 10, 17 април
времетраене на лекции: 15.00 – 18.00 часа
Въведение в основни направления, медии и видове на съвременното изкуство

Първа лекция / 27 март
Въведение в терминологията на съвременното изкуство и запознанство със специфичните за него техники и видове

Втора лекция / 3 април
Направления и представители в изкуството на 70-те години

Трета лекция / 10 април
Пърформанс, изкуство на действието, интерактивно изкуство

Четвърта лекция / 17 април
Завръщането на живописта


Въведение в съвременното изкуство – Образователен курс е група от различни тематични сесии, които развиват определен аспект в разбирането за съвременно. Курсът предлага базисни познания за най-важните направление и техните енциклопедични представители; разглежда историята на престижни международни форуми и институции, свързани с презентацията и комерсиалната реализация на съвременното изкуство. Принципът е тематичен, не хронологически. Всеки от изложените проблеми се илюстрира с примери от различни исторически периоди и автори. Теоретичната част е съпроводена с богат изобразителен материал. След края на всяка лекция се предвижда време да дискусия с участниците в курса върху проблемите, изложени в нея.

ГАЛЕРИЯ САРИЕВ е частна галерия за съвременно изкуство създадена от Катрин и Веселина Сариеви през септември 2004 година в Пловдив. Днес с активната си работа и подбор на имена Галерия Сариев се е превърнала в двигател и комуникатор на съвременнoто българско изкуство. Галерията е отбелязана за изложбената си политика и мястото и в българския културен живот в редица престижни анкети и национални медии. Автори, с които работи галерията: Георги Георгиев – Жорас, Светозара Александрова, Емил Миразчиев, Бора Петкова, Симеон Стоилов, Кирил Кузманов, Правдолюб Иванов, Мариела Гемишева, Алла Георгиева, Иван Мудов, Симеон Симеонов, Божидар Бончев, Моника Попова, Албена Михайлова-Бенджи, Сашо Стоицов. Галерия Сариев е в основата на трите организации, работещи по концепцията на създателите си – развитие на градска култура, съвременно изкуство, креативна икономика. Другите две платформи към тази концепция са Фондация Отворени Изкуства и и artnewscafe, Пловдив.

ФОНДАЦИЯ ОТВОРЕНИ ИЗКУСТВА е учредена през 2007 година в Пловдив. Фондация “Отворени Изкуства” работи за осмисляне, активизиране и комуникиране на града със средствата на изкуството. Дейността на Фондация Отворени Изкуства е насочена основно към създаването, разработването и продуцирането на собствени културни проекти. В ежегодната програма на фондацията са заложени основно проекти и събития в три програми: Нощ на музеите и галериите, Град и култура, Филмова програма. От 2011 година Фондация Отворени Изкуства стартира Образователна програма за Съвременно Изкуство и Project for Public Spaces архив.

СВЕТЛАНА КУЮМДЖИЕВА (р. 1977 г.) е критик и куратор от София, България. Има магистърска степен по история на изкуството (2003 г.) от Националната художествена академия, София. От 2010 г. е докторант в Института за изследване на изкуствата към Българската академия на науките. Като критик тя води колонка в седмичника за култура и изкуство „Култура”. Изявява се също като независим консултант по съвременно изкуство в няколко седмични и месечни издания. Член е на Съюза на българските художници, Международна асоциация на независимите куратори и съосновател на единствената асоциация на куратори в страната Фондация „Изкуство – Дела и документи”.