Информация във връзка със становище от Фондация „Отворени Изкуства” 

Информация във връзка със становище от Фондация „Отворени Изкуства” и писмо с дата 13.03.2018 до инж. Иван Тотев, кмет на гр. Пловдив; г-н Александър Държиков, зам.-кмет „Култура и Туризъм“ в Община Пловдив; Кирил Велчев, изп. директор на ОФ „Пловдив 2019“; г-жа Савина Петкова, Председател на Общински съвет – Пловдив

На 12.03.2018 г. фондация „Отворени изкуства“, организатор на НОЩ/Пловдив, излезе с официално становище във връзка с официално изказване на кмета инж. Иван Тотев, на пресконференция в Община Пловдив на 12.03.2018 г., което създаде пореден смут в организацията на културния фестивал за 2018-та година.

Становището беше публикувано в медиите и в разширен вид беше входирано като писмо с дата 13.03.2018 г до съответните административни органи с молба да се получи официално съгласувано становище от кмета на Пловдив инж. Иван Тотев, отдел „Култура и Туризъм“ към Община Пловдив и Общинска Фондация „Пловдив 2019“ във връзка с намерениятa спрямо НОЩ/Пловдив и работата на организатора на фестивала фондация „Отворени изкуства“ по подготовка на събитието. Вижте сканирана версия на писмото ТУК.На тази молба фондация „Отворени изкуства“ получи следните официални отговори, които предостaвя на вашето внимание:

20.03.2018 Отговор от инж. Александър Държиков, зам.-„Кмет култура и туризъм“, Община Пловдив ТУК19.03.2018 Отговор от д-р Светлана Куюмжджиева, артистичен директор на ОФ „Пловдив 2019” ТУК
Официален отговор от инж. Иван Тотев във връзка с неговото изказване и намерения не беше получен, но от негова страна беше направено изказване пред медиите по повод казуса:

„Сариева ще прави „Нощ/Пловдив“, но трябва да забърка кекс за кафето с кмета” публикувано на 14.03.18, текст и аудио материал от Радио Пловдив ТУК.

На база на тези отговори и хода на текущата си програма, фондация „Отворени изкуства” ще излезе със становище по отношение на проекта НОЩ/Пловдив в началото на април 2018.

Веселина Сариева, директор на фондация „Отворени изкуства”