Свободна позиция за координатор проекти

Фондация „Отворени Изкуства“ търси да присъедини към екипа си енергичен, отговорен  и организиран човек на позиция координатор проекти.

Задължения и отговорности:

 • Координация и контрол в подготовката и практическото осъществяване на делегираните проекти с проследяване за навременното им и коректно реализиране
 • Контрол и отговорност към бюджета на проектите
 • Комуникация с партньори, участници и технически изпълнители по различните проекти
 • Координиране на етапи от рекламната и ПР кампания
 • Работа с дизайн екип
 • Работа със стажанти и доброволци
 • Съставяне, придвижване и архивиране на документация и отчети
 • Активно сътрудничество с екипа на „Отворени изкуства“ и координаторите на другите проекти
 • Конфиденциалност

Заетост: пълен работен ден, 5 дни в седмицата, трудов договор

Място: София и Пловдив

-

Вие сте подходящ за нашия екип, ако имате:

 • Имате опит в организирането и планирането на събития
 • Добри комуникационни умения за работа в екип и бърза адаптивност
 • Умения за организиране и приоритизиране на работните етапи и задължения
 • Умения за ръководене на екип и следене на график и изпълнение
 • Увереност и способност за взимане на решения
 • Разпознавате възможността като дългосрочна възможност
 • Добри познания по английски език
 • Отлично владеене на основни компютърни програми и интернет
 • Коректен сте към работодателя и колегите си
 • Интересувате се и познавате културния живот в страната

-

Какво дава позицията?

 • Месечно възнаграждение и възможност за развитие
 • Важна роля в една от най-активните и утвърдени културни организации в страната - Фондация Отворени Изкуства
 • Широко поле за трупане на опит и знания в динамичната културна среда на Пловдив – бъдещата Европейска столица на културата 2019
 • Възможност за координиране на проекти с широка обществена видимост и изградена международна и локална партньорска структура в София
 • Възможност да допринесете за нови и установени културни проекти, които носят позитивна промяна в обществото и общността
 • Доверие и уважение от организацията, екипа и партньорите й, които са с изключително богат опит в културната, обществената сфера и събитийното планиране

-
Ако проявявате интерес към позицията:

Изпратете в срок до 10 април 2018 г. на имейл info@openarts.info следните задължителни документи:

 • CV със снимка и данни за контакт
 • мотивационно писмо в свободен текст
 • при наличност препоръки от бивш работодател

Одобрените кандидати ще бъдат информирани по имейл и поканени на интервю в срок до 2-3 дни след крайния срок за кандидатстване.