Нощ на музеите и галериите 2010

През 2010 година Нощта на музеите и галериите – Пловдив се осъществява в две последователни нощи – 24 и 25 септември.

Нощ на музеите и галериите – Пловдив 2010 се състои от 3 основни програми: „Музеи и галерии“ – 24 локации, „Култура и клуб“ – 24 локации, „Култура и градски пространства“ – 13 локации, включени са още 9 събития за деца и 7 уъркшопа. Общият брой на участниците е 61. Културните събития не спират в продължение на 22 часа! През първата нощ събитията са посетени от приблизително 25 000 души, а през втората от 15 000 души. Фондация „Отворени изкуства“ отправя 80 предложения за партньорство, от които 26 се реализират. С подкрепата на фондацията се осъществяват 11 от събитията. За първа година Нощта е подкрепена от Фондация Америка за България.

В програмата са включени специално организирани изложби, програми за възрастни и деца, интерактивни пърформанси, срещи с художници, живи градски случки, концерти, прожекции и уъркшопове в достъпен за широката публика формат.

Студенти в областта на хуманитарните науки и културния мениджмънт от различни университети в страната имат възможността да придобият практически умения в специалната Стажантска програма на Нощта, която работи в подкрепа на организаторите.

Визуалната концепция на Нощ на музеите и галериите – Пловдив 2010 е изработена от Постстудио за визуална култура и вдъхновена от типографията. Акцентът в цялостната комуникация на фестивала е върху индивидуалните програми и събития на участниците, като най-важните от тях се представяха ежедневнo в блога на Нощта и в YouTube.

Ⓒ Паолина Лесева

Ⓒ архив, ФОИ

Ⓒ Паолина Лесева

Ⓒ Паолина Лесева

Ⓒ Паолина Лесева

Ⓒ Паолина Лесева

Ⓒ Паолина Лесева

Ⓒ Паолина Лесева

Ⓒ Паолина Лесева

Ⓒ Паолина Лесева

Ⓒ Паолина Лесева

Ⓒ Паолина Лесева

Ⓒ Паолина Лесева

Ⓒ Паолина Лесева

Ⓒ архив, ФОИ

Ⓒ архив, ФОИ

Ⓒ архив, ФОИ

Ⓒ архив, ФОИ

Ⓒ архив, ФОИ

Ⓒ архив, ФОИ

Ⓒ архив, ФОИ

Ⓒ архив, ФОИ