Свободна позиция за координатор проекти

Фондация „Отворени Изкуства“ търси да присъедини към екипа си енергичен, отговорен  и организиран човек на позиция координатор проекти.

Задължения и отговорности:

-          Координация и контрол в подготовката и практическото осъществяване на делегираните проекти с проследяване за навременното им и коректно реализиране

-          Контрол и отговорност към бюджета на проектите

-          Комуникация с партньори, участници и технически изпълнители по различните проекти

-          Координиране на етапи от рекламната и ПР кампания

-          Работа с дизайн екип

-          Работа със стажанти и доброволци

-          Съставяне, придвижване и архивиране на документация и отчети

-          Активно сътрудничество с екипа на „Отворени изкуства“ и координаторите на другите проекти

-          Конфиденциалност

Заетост: пълен работен ден, 5 дни в седмицата, трудов договор

Място: София и Пловдив

-

Вие сте подходящ за нашия екип, ако имате:

-          Имате опит в организирането и планирането на събития

-          Добри комуникационни умения за работа в екип и бърза адаптивност

-          Умения за организиране и приоритизиране на работните етапи и задължения

-          Умения за ръководене на екип и следене на график и изпълнение

-          Увереност и способност за взимане на решения

-          Разпознавате възможността като дългосрочна възможност

-          Добри познания по английски език

-          Отлично владеене на основни компютърни програми и интернет

-          Коректен сте към работодателя и колегите си

-          Интересувате се и познавате културния живот в страната

-

Какво дава позицията?

- Месечно възнаграждение и възможност за развитие

- Важна роля в една от най-активните и утвърдени културни организации в страната – Фондация Отворени Изкуства

- Широко поле за трупане на опит и знания в динамичната културна среда на Пловдив – бъдещата Европейска столица на културата 2019

- Възможност за координиране на проекти с широка обществена видимост и изградена международна и локална партньорска структура в София

- Възможност да допринесете за нови и установени културни проекти, които носят позитивна промяна в обществото и общността

- Доверие и уважение от организацията, екипа и партньорите й, които са с изключително богат опит в културната, обществената сфера и събитийното планиране

-
Ако проявявате интерес към позицията:

Изпратете в срок до 10 април 2018 г. на имейл info@openarts.info следните задължителни документи:

-           CV със снимка и данни за контакт

-           мотивационно писмо в свободен текст

-           при наличност препоръки от бивш работодател

Одобрените кандидати ще бъдат информирани по имейл и поканени на интервю в срок до 2-3 дни след крайния срок за кандидатстване.