Свободна позиция за координатор проекти

Фондация „Отворени Изкуства“ търси да присъедини към екипа си енергичен, отговорен  и организиран човек на позиция координатор проекти.

-

Задължения и отговорности:

Координация и контрол в подготовката и практическото осъществяване на делигираните проекти с проследяване за навременното им и коректно реализиране

Контрол и отговорност към бюджета на проектите

Комуникация с партньори и технически изпълнители по различните проекти

Комуникация с участници в проектите

Координиране на етапи от рекламната и ПР кампания

Работа със стажанти и доброволци

Съставяне, придвижване и архивиране на документация

Организиране и съставяне на отчети

Активно сътрудничество с екипа на „Отворени изкуства“ и координаторите на другите проекти

Конфиденциалност

-

Заетост: пълен работен ден, 5 дни в седмицата

Място: Пловдив, ул. „Отец Паисий“ 36, офисът на фондация „Отворени Изкуства“

Договор: граждански договор с фиксирано месечно заплащане до края на октомври 2016 г., с възможност за продължение

-

Вие сте подходящ за нашия екип, ако имате:

Добри комуникационни умения за работа в екип и бърза адаптивност

Увереност и способност за взимане на решения

Умения за организиране и приоритизиране на работните етапи и задължения

Добри познания по английски език

Отлично владеене на основни компютърни програми и интернет

Коректен сте към работодателя и колегите си

Разпознавате възможността като дългосрочна работна практика

-

Какво дава позицията?

Важна роля в една от най-активните и утвърдени културни организации с история в Пловдив и страната

Възможност да допринесете за нови и установени културни проекти, които носят позитивна промяна в обществото и общността

Доверие и уважение от организацията, екипа и партньорите й, които са с изключително богат опит в културната, обществената сфера и събитийното планиране

Широко поле за трупане на опит и знания

Добра комуникативна среда

-

Ако проявявате интерес към позицията:

Изпратете в срок до 30 май 2016 г. на имейл info@openarts.info следните задължителни документи:

-           CV със снимка и данни за контакт

-           мотивационно писмо в свободен текст

-           при наличност препоръки от бивш работодател

Одобрените кандидати ще бъдат информирани по имейл в срок до 5 дни след крайния срок за кандидатстване. Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю в Пловдив, ул. „Отец Паисий“ 36, офисът на фондация „Отворени Изкуства“.

Изпратете в срок до 30 май 2016 г. на имейл info@openarts.info следните задължителни документи

- CV със снимка и данни за контакти

- мотивационно писмо в свободен текст

- при наличност препоръки от бивш работодател