Стани част от екипа на „FLUCA: АВСТРИЙСКИ КУЛТУРЕН ПАВИЛИОН“

ПОЗИЦИЯ: ГЛАВЕН КООРДИНАТОР НА ПРОЕКТА „FLUCA: АВСТРИЙСКИ КУЛТУРЕН ПАВИЛИОН“

Какво е FLUCA?

FLUCA е карго контейнер, трансформиран в пърформативна инсталация и интердисциплинарна сцена за културни събития. Активният сезон за FLUCA, включва представянето на различни български и международни артистични проекти – прожекции, концерти, изложби, пърформанси и инсталации, в месеците април – октомври.

Основни организатори: Австрийско посолство София и фондация „Отворени изкуства“, Пловдив

Екипът на FLUCA включва – екип на Фондация „Отворени изкуства“, екип на Австрийско посолтво, куратор на проекта, координатор, технически асистент, стажанти и доброволци

Вижте повече за FLUCA тук:
http://openarts.info/austrian-cultural-pavilion-bg/
https://www.facebook.com/FLUCAAustrianCulturalPavilion/

Какви са задълженията и отговорностите на FLUCA координатора?

-             Координация и контрол в подготовката и практическото осъществяване на делигираните подпроекти, част от програмата на FLUCA
-             Съставяне и следене за изпълнението на графици свързани с програмирането и провеждането на подпроекти и събития от програмата на FLUCA
-             Контрол и отговорност към бюджета на FLUCA  и подпроектите
-             Работа с партньори
-             Комуникация с артисти, участници и технически изпълнители в проектите
-             Координиране на етапи от рекламната и ПР кампания
-             Работа със стажанти и доброволци
-             Съставяне, придвижване и архивиране на документация
-             Организиране и съставяне на отчети
-             Активно сътрудничество с екипа на „Отворени изкуства“ и Австрийско посолство
-             Подготвка на апликации и разписване на проекти за различни инициативи на FLUCA

Вие сте подходящ за FLUCA, ако имате:

-             Добри комуникационни умения и бърза адаптивност
-             Умения за организиране и приоритизиране на работните етапи и задължения
-             Отличен английски език
-             Много добър немски език е предимство
-             Отлично владеене на основни компютърни програми и интернет
-             Коректност  към работодателите и колегите
-             Познания и интерес  за развивтието на кулурната сцена в страната и чужбина

Какво дава позицията?

Заетост: пълен работен ден, 5 дни в седмицата

Място: Пловдив, ул. „Отец Паисий“ 36, офисът на фондация „Отворени Изкуства“

Договор: трудов

И още:

-             Работа с професионален мултидисциплинарен екип – екипът на фондация „Отворени изкуства“ и Австрийско посолство София, куратори и др.
-             Възможност да допринесете и развието и утвърждаването на нови културни проекти и модели
-             Широко поле за трупане на опит и знания
-             Добра комуникативна среда и полезни контакти с български и международни артисти, партньори и спонсори.

Ако проявявате интерес към позицията:

Изпратете на имейл info@openarts.info следните задължителни документи:

-           CV със снимка и данни за контакт
-           мотивационно писмо в свободен текст
-           при наличност препоръки от бивш работодател

Изпратете на имейл info@openarts.info следните задължителни документи:

-           CV със снимка и данни за контакт
-           мотивационно писмо в свободен текст
-           при наличност препоръки от бивш работодател

Одобрените кандидати ще бъдат информирани по имейл в срок до 5 дни след крайния срок за кандидатстване и поканени на интервю.