Фокус България: резултати от отворена покана

„Фокус България“ на панаира за съвременно изкуство viennacontemporary наред с кураторската изложба, програмата с разговори и специалната публикация ще включи и 90-секундни видео представяния на художници, подбрани след отворената поканa OPEN CALL FOR SELF PRESENTATION. Получените видеа бяха разгледани от Весела Ножарова, Веселина Сариева, Десислава Димова и Яра Бубнова.

В рамките на проекта в отделна видео програма на щанда на „Фокус България“ (С16/С24) ще могат да бъдат видени кратки видео представяния на следните художници:

Аделина Попнеделева

Албена Баева

Антоанета Гълъбова

Destructive Creation

Джорджия Николова

Димитър Солаков

Ева Давидова

Иван Стратиев

Ивайло Стоянов

Ивайло Христов

Зорница Халачева

Мариела Маламат

Мартин Стратиев

Милена Радева и Илия Бояров

Наталия Йорданова

Наташа Кюпова

Никола Михов

Николай Шекеров

Петър Маламат

Роберт Барамов

Симеон Симеонов

Слав Недев

Веселка Николова

Виктория Георгиева

Водна Кула Арт Фест (подадени са 2 видеа, ще бъде включено само едно от тях)