КОНТАКТ

Веселина Сариева и Катрин Сариева в офиса на Фондация "Отворени Изкуства", снимка: Калин Серапионов


ФОНДАЦИЯ ОТВОРЕНИ ИЗКУСТВА

ул. Отец Паисий 36 Пловдив 4000, България,
+ 359 888 52 03 75 ; +359 886 214 321
www.openarts.info
skype: open.arts.foundation

NEWSLETTER