НОЩ / ПЛОВДИВ, 2014 ТЪРСИ СТАЖАНТ МЕДИЙНИ КОМУНИКАЦИИ

Във връзка с организацията на десетото юбилейно издание на „Нощ на музеите и галериите“ – Пловдив фондация „Отворени Изкуства“, базов организатор на „Нощ / Пловдив“, обявява свободна позиция за стажант медийни комуникации. Кандидатът ще има възможност по време на стажа си да вземе пряко участие в процеса по медийно позициониране на събитието и да работи директно с ПР специалиста на „Нощта“, с отговорника за социалните мрежи и с екипа на „Отворени Изкуства“

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
Период на заетост: юли – септември, 2014
Място: Пловдив
• Запознаване с цялостната програма, етапи и графици за случване на фестивала
• Активна комуникация с ПР специалиста и отговорника за социалните мрежи
• Връзка с медии
• Подготовка на съдържание (текстове и снимки) за различните комуникационни  канали
• Работа с екипа на блога на „Нощта“

.

ВИЕ СТЕ ПОДХОДЯЩ ЗА ТАЗИ ПОЗИЦИЯ, АКО ПРИТЕЖАВАТЕ:
• Добри комуникационни умения
• Умения за работа в екип и адаптивност
• Организираност и динамичност на работа
• Добри познания по английски език
• Отлично владеене на основни компютърни програми и интернет, активно използване на социалните мрежи.
• Познаване на медийния пейзаж в страната

АКО ПРОЯВЯВАТЕ ИНТЕРЕС КЪМ ПОЗИЦИЯТА
Изпратете в срок до 30 ЮНИ 2014 г. на имейл assistant@openarts.info следните задължителни документи:
• CV със снимка и данни за контакт
• мотивационно писмо в свободен текст
Одобрените кандидати ще бъдат информирани по имейл в срок до 5 дни след крайния срок за кандидатсване!