НОВ БГ СУВЕНИР

Нов БГ сувенир” е идея на създателите на Галерия Сариев и Фондация Отворени Изкуства, чиято реализация започва през 2008-а година съвместно с Фондация за нова култура.

Планът за проекта не е разгърнат в пълния си план-проект, по него е реализиран

Уъркшоп НOВ БЪЛГАРСКИ СУВЕНИР

GOAT MILK FEST, Бела Речка, 24 май 2008

Водещи и консултанти: Цветелина Алексиева, Веселина Сариева, Галина Иванова, Диана Иванова, Надя Станчева. Уъркшопът съчетава анкети, теория и практика.

ПЛАН-ПРОЕКТ „НОВ БГ СУВЕНИР”

Идеята: Идеята на „нов български сувенире да провокира чрез серия от уъркшопи и работилници на място из цялата страна нов поглед към българския сувенир, да го свържe с местните и личните традиции и усещания на участниците, да произведе нови модели, най-добрите от които да бъдат репродуцирани и тиражирани, да стимулира творческо отношение към собствената културна идентичност и традиции, нови връзки и образи.

Защо:

сувенирът е универсално разбираем и приложим – ще го срещнете при всяко пътуване, чрез него можете да разберете културните и местни традиции, развитието в областите на дизайна, историческото и съвременно мислене, промишлените традиции на дадена страна и място.

Чрез сувенира веднага разбираме клишетата на дадена страна, митовете, чувството за хумор.

Сувенирът, който ни привлича, пък често казва и неща за нас самите – кои сме, на какво отдаваме значение, кое ни вдъхновява.

С две думи – сувенирът е нещо като компресирана национална идентичност, ZIP-ната от автора и чакаща участие от страна на зрителя, купувача, туриста, за да си намери истинското приложение.

България е динамично променяща се страна, участваща активно чрез миграционните потоци  навън и навътре в глобализационните процеси.

Променя ли това образите, с които България се представя, мисли и чувства? Как?

Проектът ще търси практически отговори на тези въпроси чрез серия работилници и теоретичното им осмисляне / в културологичен, философски и психологичен аспект/.

Цел на проекта: да регистрира нови образи и модели в практическото мислене на идентичността 20 години след най-голямата промяна в близката история на България – края на комунистическия режим.

Какво се случва:

1. Теоретико-практични работилници в страната с конкурсен характер за измисляне на сувенири. С хора в областта на дизайна, архитектурата, доброволци, желаещи – мислещи нови градски хора

2. Отворена покана за проекти на сувенири към артисти. За представяне на прототип на предмет – сувенир. Работите ще бъдат селектирани за националната изложба.

3. Теоретично изследване

Как се е родил българският сувенир, който срещаме по аерогарите и на морето?

Какво е отношението  на държавата към сувенирите?

Как и кога един предмет става сувенир?

Какви са културните политики по отношение на сувенирите – европейски практики?

Как се променя българският сувенир през годините? – историческо  и визуално изследване

Резултати:

- Сувенири (авторски и произведени по идеите дадени в уъркшоповете)

- Изложба на сувенири и представяне на изследванията

- Книга/сборник с теорията и визуален наръчник от изложбата

- Уебсайт

- Тиражиране на подбрани сувенири и разпространение по селектирана мрежа

- Представяне в БГ-културни центрове в чужбина

- Организиране на щандове за Нов БГ Сувенир в по-атрактивните туристически дестинации

проект на Галерия Сариев и Фондация Отворени Изкуства – Веселина Сариева, Катрин Сариева
партньори: Диана Иванова (Фондация за нова култура), Цветелина Алексиева (бижутер)

лого: Студио Пункт
сайт: www.newbgsouvenir.com

2008
план-проект