Фондация „Отворени Изкуства“ търси стажант-координатори

Фондация „Отворени Изкуства“ има удоволствието да обяви 3 свободни позиции за стажант-координатори. Кандидатите ще имат възможност по време на стажа си да вземе пряко участие в процеса по организирането и осъществяването на проекти дело на фондацията, като ще работят рамо до рамо с екипа на „Отворени Изкуства“. Стажант–координаторите ще имат шанса да участват в организирането на проекти по трите основни програми на “Отворени изкуства” – „Нощ на музеите и галериите“, “Град и култура” и “Образователна програма за съвременно изкуство” с преспектива един от тях да стане постоянна част от екипа на фондацията.


ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

Заетост: февруари – март, 2015; приблизително 15 часова работна седмица

Място: Пловдив, ул. „Отец Паисий“ 36, офисът на фондация „Отворени Изкуства“

 • Участие в различните етапи на проектите и допринасяне за доброто им навременно случване
 • Подпомагане работата на екипа
 • Работа с доброволци
 • Съставяне, придвижване и архивиране на документация

ВИЕ СТЕ ПОДХОДЯЩ ЗА ТАЗИ ПОЗИЦИЯ, АКО ПРИТЕЖАВАТЕ:

 • Добри комуникационни умения
 • Умения за работа в екип
 • Адаптивност
 • Организираност и динамичност на работа
 • Добри познания по английски език
 • Отлично владеене на основни компютърни програми и интернет

КАКВО ДАВА ПОЗИЦИЯТА

 • Богат опит в културната сфера и събитийното планиране
 • Важна роля в утвърдена културна организация
 • Динамични, отговорни и интересни задължения
 • Полезни контакти с български и международни артисти, партньори и културни мениджъри
 • Сертификат за проведен стаж от фондация „Отворени Изкуства“
 • По преценка на базовия екип и при показани добри резултати един от стажантите ще бъде поканен да се присъедини към постоянния екип на фондацията

АКО ПРОЯВЯВАТЕ ИНТЕРЕС КЪМ ПОЗИЦИЯТА

Изпратете в срок до 3 февруари 2015 г. на имейл assistant@openarts.info следните задължителни документи:

• CV със снимка и данни за контакт

• мотивационно писмо в свободен текст

Одобрените кандидати ще бъдат информирани по имейл в срок до 5 дни след крайния срок за кандидатсване!

Изпратете на имейл assistant@openarts.info следните задължителни документи:

CV със снимка и данни за контакт

мотивационно писмо в свободен текст

краен срок 3 февруари 2015 г.