Отворено писмо

Справка по повод пресконференция на г-жа Анна Дякова (Галерия Дяков), от дата 27.06.2012, галерия Дяков, Пловдив

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА

Фондация „Отворени Изкуства“ е учредена от Катрин и Веселина Сариеви през 2007 година в Пловдив като юридическо лице за осъществяване на общественополезна дейност, създадено съгласно Закона за юридическите лица с не-стопанска цел. Фондацията е регистрирана в Централния регистър към Министерство на правосъдието, към което подава ежегодни финансови и текстови отчети за дейността си. Преди да бъде отделена в самостоятелна юридическа форма и регистрирана като фондация „Отворени Изкуства“ между 2005 и 2007 година концепцията „отворени изкуства“ е програма за некомерсиална културна политика в дейността на Галерия Сариев.

Проектите си Фондация Отворени Изкуства осъществява, чрез набиране на благотворителни активи, получаване на дарения от отделни граждани, търговски дружества, общински и държавни учреждения и фондове и чрез привличането на партньори, подкрепа чрез доброволен труд. Средствата се набират предимно на конкурсен принцип по конкретни програми и грантове. Всяка от финансиращите организации получава детайлни отчети при приключване на проектите.

МИСИЯТА НА ФОНДАЦИЯТА И НОЩТА

Мисията на Фондация „Отворени Изкуства“ е да работи за осмисляне, активизиране и комуникиране на града със средствата на изкуството. С тази идея, през 2005 година, Веселина Сариева инициира авторски защитения проект „Нощ на музеите и галериите – Пловдив“ и го организира с подкрепата на група съмишленици, обединени в не-юридически регистриран „Организационен комитет“ (в него като представители на отделните институции влизат: Красимир Линков – директор на ГХГ-Пловдив, Ваня Атанасова – председател на Сдружението на частните галеристи и като гражданин – Мария Капон). През 2007 година с учредяването на Фондация „Отворени Изкуства“ и протокол от „Организационния комитет“ през 19 юни 2007, Фондация „Отворени Изкуства“ се превръща в Базов организатор на ежегодната „Нощ на музеите и галериите – Пловдив“.

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2007-20012

От 2007 година с официалната регистрация на Фондация „Отворени Изкуства“, започва изготвяне на проекти за целогодишната и ежегодна програма. В годишната дейност са заложени основно проекти и събития в програмите: „Нощ на музеите и галериите“, „Град и култура“. От 2011 година Фондация „Отворени Изкуства“ стартира „Образователна програма за съвременно изкуство“. Отделно извън тези платформи са подпомагани отделни каузи и събития.

Програмата „Нощ на музеите и галериите“ обхваща базово организиране, програмиране, координиране, реклама и иницииране на съпътстващи специални арт-проекти за събитието в Пловдив. Реализирани издания: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 година. Традиционен съ-организатор е Община Пловдив.

Програмата „Град и култура“ е програма, чиито първи иницииран авторски проект е „Улица Отец Паисисй“ през 2010 година с последвали издания през 2011 и 2012 година и „Проект 01“ през 2010. Днес в програмата влиза и съвместният проект „Беседка за града“. Тук са и подинициативите като – включване в акцията към „Казуса кино Космос“ през 2011 година.

Програмата „Образователна програма за съвременно изкуство“ е в подготовка от 2010 година и включва годишни събития като „Въведение в съвременното изкуство – Образователен курс“ през 2011; „Неделни лекции“ и „Разговори с творци“ през 2012 година. Тук също са „Форум Колекционери“ 2011 година и подкрепа за ежемесечното издание „artnewscafe бюлетин“ 2010, 2011, 2012 година.

ФОНДАЦИЯ ОТВОРЕНИ ИЗКУСТВА И НОЩТА

Разписване на бюджетите

В концепцията на „Нощ на музеите и галериите“, многократно публикувана и обществено достъпна на сайта на събитието, още от първото издание е упоменато: „Събитията в програмата са продуцирани основно от участващите културни институции.“ Своят принос за цялостната програмата на събитието Фондация „Отворени Изкуства“ е давала през годините чрез платформите си: „Специални проекти Нощ“ и „Град и публични пространства“.

По отношение на финансовите ангажименти към участниците в събитието – Фондация „Отворени Изкуства“ набира средства за равноправната реклама на всички участници и оповестяване на техните програми, както и за реклама на цялото събитие „Нощ на музеите и галериите“. Всички останали актове на подкрепа от страна на организатора, които ежегодно са получавали участниците в Нощта, нямат финансов еквивалент.

През 2010 при промяна в статута на регионалните музеи и Градска художествена галерия и преминаването им към делегирани бюджети, беше взета мярка за обезпечаване на извънредния труд на служителите и битовите разходи. Вследствие на това, през 2011 година със съдействието на Фондация „Отворени Изкуства“ е организирано финансиране от КЦМ-2000 АД, разпределено между: Регионален исторически музей, Градска художествена галерия, Регионален етнографски музей, Регионален природонаучен музей, Регионален археологически музей.

Същите институции имат изричното съгласие за подкрепа и през 2012 година.

За 2012 година съвместно с „Фондация Америка за България“ по инициатива на Фондация „Отворени Изкуства“ е организиран „Фонд Музеи“ за реализиране на специален проект в „Нощ на музеите и галериите“, към който могат да кандидатстват регионалните музеи и ГХГ-Пловдив. Вследствие на получените проекти от три институции: Регионален исторически музей, Регионален етнографски музей, Регионален природонаучен музей, с паричната сума от 5000 лева за реализация на проекта „Нощ на фотографията“ е награден Исторически музей – Пловдив.

ФОНДАЦИЯ ОТВОРЕНИ ИЗКУСТВА И ФОНДАЦИЯ АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ

От август 2009 година Фондация „Отворени Изкуства“ започна партньорска работа с „Фондация Америка за България“. През първата година това партньорството беше ориентирано основно към жест на подкрепа за “кризисно подпомагане на реализацията” на „Нощ на музеите и галериите“. За 2010 година от страна на Фондация „Отворени изкуства” към Фондация „Америка за България” беше предложена за финансиране детайлно описана годишна програма и подробно разчетен бюджет. Процедурата по избиране на проекти, протичане и отчитане беше коректно както за 2011, така и в последвалата 2012 година и партньорството беше подновявано на база на нови предложения и интерес към отделните културни проекти.

Разчет на отпуснатите средства по отделните проекти по години:


ФИНАНСИРАНИ ДЕЙНОСТИ 2009 2010 2011 2012
1. Административни и битови разходи. Годишна издръжка на организацията за базов екип по всички проекти 16,020 25,210 50,738
2. Реклама и популяризация  на

“Нощ на музейте и галериите”

11,500 16,100 15,130 23,142
3. Подпомагане реализацацията на “Проекти в градска среда” в рамките на Нощ на музейте и галериите 8,450 14,450 12,000
4. Месечен “Бюлетин  artnewscafe” 5,775 5,160 2,320
5. Образователена платформа “Въведение в съвременното изкуство” 4,050 6,800
6. Фон: млади автори – “Проект 01” 4,130
7. “Улица Отец Паисии” 9,630 8,830
8. “Фонд Музеи” 5,000
11,500 64,155 68,780 100,000
Общо 2009-2012: 244,435 лева

ПЪЛЕН СПИСЪК НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ

ПРОЕКТИ НА ФОНДАЦИЯ ОТВОРЕНИ ИЗКУСТВА ПО ГОДИНИ

2007

“Нощ на музеите и галериите – Пловдив, Стара Загора, Пазарджик”

Проект – “Ателието на Златю Бояджиев”

2008

“Нощ на музеите и галериите – Пловдив”

Френско-български проект “Лабиринт”

2009

“Нощ на музеите и галериите – Пловдив”

подкрепа за инициативи:

Future Shorts, Цветята на Корана – филмова програма

2010

“Нощ на музеите и галериите – Пловдив”

“Улица Отец Паисий”

“artnewscafe бюлетин”

“Проект 01”

“Създаването на музей за съвременно изкуство в България – проект на Иван Мудов”

“Седемте хълма на Пловдив – Стив Баровски”

“36 часа – фото-конкурс”

подкрепа за инициативи:

Future Shorts

2011

“Нощ на музеите и галериите – Пловдив”

“Улица Отец Паисий”

“Въведение в съвременното изкуство” – Образователен курс – 2011

“Форум Колекционери”, 2011 година

“artnewscafe бюлетин”

“Летни уъркшопове за късометражен филм”

Проекти „Град и публични пространства” Нощ: Библиобус „Отец Паисий”, Фар – Вадим Фишкин, “Карта на източноевропейското изкуство – ИРВИН”, “PLOVEDIV – проект в градска среда”

подкрепа за инициативи:

“Казуса Космос”

“Future Shorts”

“Темпография”

2012

“Нощ на музеите и галериите – Пловдив”

“Фонд Музеи”

“Улица Отец Паисисй”

“Въведение в съвременното изкуство – Неделни лекции”

“Въведение в съвременното изкуство – Разговори с творци”

“artnewscafe бюлетин”

„Беседка за града”

“Да поговорим за пазара”

РЕАКЦИЯ НА ФОНДАЦИЯ ОТВОРЕНИ ИЗКУСТВА СЛЕД СЪБИТИЯТА ОТ ЮНИ 2012

Вследствие на случилото се 26-28 юни 2012 (нападателната среща на 26 юни 2012  в Археологически музей, инициирана от г-жа Дякова и на информационната среща в artnewscafe на 28 юни 2012, инициирана от Фондация “Отворени Изкуства”) за първи път беше повдигнат въпрос, който аргументирано обърна внимание към проблемите на частните културни организации, а именно – галериите. В последните години тези културни пространства не престават да изпълняват обществени културни задачи, а възвращаемост във финансовата криза липсва. Поради този факт, на срещата от 28 юни 2012 с консенсус от присъстващите частни галерии и Фондация “Отворени Изкуства” се взе решение да бъдат оформени и предложени за обезпечаване техните разходи.

По общо решение тези бюджети ще бъдат взети от сумата, с която Община Пловдив подкрепя ежегодно събитието.

От своя страна Фондация „Отворени Изкуства” предложи и другите държавни организации като „Държавен архив” и Народна Библиотека “Иван Вазов” да бъдат подпомагани по същия принцип.

Организациите, на които няма да бъде предложена подкрепа са търговските обекти – клубове, книжарници, и други обекти от програмата “Култура и Клуб”.

Фондация „Отворени Изкуства” приема тези принципи да залегнат в бъдещото структуриране на бюджета и организирането на Нощта на музеите и галериите – Пловдив.

До излизане на официално изказване и официална позиция, както на Община Пловдив, така и на всички финансови партньори на събитието, с които предстои подписване на съответните договори за подкрепа, Фондация “Отворени Изкуства“ не се ангажира с реализиране на „Нощ на музеите и галериите – Пловдив“ 2012.

28.06.2012

Пловдив

Веселина Сариева

Директор на Фондация „Отворени Изкуства“

Open Arts Foundation, ул. Отец Паисий 36, Пловдив 4000, 0888 520 375, info@openarts.info, www.openarts.info