Паралелна програма на Проект 0: Международна конференция за изкуство и градска публична среда

Паралелна програма на Проект 0 – Център за съвременно изкуство – Баня Старинна, Пловдив:

Международна конференция за изкуство и градска публична среда
9 юни 2014 /понеделник/ 9:30 – 19:00 ч.

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ИЗКУСТВО И ГРАДСКА ПУБЛИЧНА СРЕДА

Паралелно с откриването на Проект 0, ще бъде проведена и международна конференция. Нейната цел е да продължи по естествен начин платформата, концепцията и целите на проекта, като създаде поле на видимост на гледни точки и споделяне на опит; среща на устойчиви практики, свързани с начина, по който се осмисля, споделя, променя това, което приемаме и разбираме като заобикалящо. В рамките на конференцията ще бъдат поставени и обсъдени въпроси, които се отнасят както конкретно към кв. Капана и град Пловдив, така и към по-общи проблеми, засягащи съществуването и организацията на пространството на живеене в съвременността, опита и динамиката в заобикалящата ни среда.

Панели и участници:

Откриващ панел
Участват:
- Владия Михайлова (куратор, Проект 0)
- Веселина Сариева (Директор на Фондация Отворени Изкуства, Пловдив)
- Стефан Стоянов (Зам. кмет по „Култура, образование, туризъм, иновации и
европейски политики”, Община Пловдив)
- Арх. Румен Русев (Главен архитект на Община Пловдив)
- Адв. Любомир Мандраджиев (жител, ул. „Златарска”, квартал Капана)

- Кирил Кузманов (художник, автор на Проект 0)

Панел 1

Чий е градът? Видими и невидими обитатели, видими и невидими локации.

Ролята на изкуството в публична среда.

Модератор:
- Владия Михайлова (куратор, Проект 0)
Участват:
- Андреа Филипс (Университет Голдсмитс, Лондон);
- Лъчезар Бояджиев (художник, Институт за съвременно изкуство, София);
- Овюл Дурмушоглу (куратор Берлин – Истанбул, Sofia Contemporary 2013);

- Тодор Христов (социолог, Институт за социални и критически изследвания)

Панел 2

Практики на изкуството в градското публичното пространство;
Културни политики, зрители Модератор:
- Веселина Сариева (Директор на Фондация Отворени Изкуства, Пловдив)
Участват:
- Катрин Девентър (Генерален секретар на Европейската фестивална асоциация);
- Богна Олшевска (Музей за модерно изкуство, Варшава);
- Десислава Димова (куратор София – Брюксел; лекции-разходки в рамките на
Фестивала Западен Парк, 2013, София);

- Милена Фетваджиева (архитект, „URBANVIVA”, София);

Панел 3

Откриване на нови пространства, създаване на публичност Модератор:
- Стефан Кръстев (антрополог)
Участват:
- Раха Фаразманд (архитект, Зона-7, Архитектурна Асоциация, Лондон);
- Ергин Чавушоглу (художник, лектор по визуални изкуства в Университета на Мидълсекс, Лондон);
- Елиза Калоси (културен мениджър, Международно дружество „Елиас Канети”, Русе);
- Владислав Костадинов (архитект, studio 8 ½, Пловдив);

- Росен Босев (журналист, в-к „Капитал”)

Отворена дискусия

Ако имате желание да участвате в Международна конференция за изкуство и градска публична среда, молим да потвърдите присъствието си чрез изпращаме на мейл на info@openarts.info.

За повече информация:
http://0otkireto.blogspot.com/
http://kirilkuzmanov.com/works/project-0
http://openarts.info/project_0/