Позиция на организаторите на фестивали в България относно обществена поръчка на Министерство на културата

Фондация “Отворени изкуства”, базов организатор на културния фестивал “Нощ на музеите и галериите – Пловдив” се присъединява към позицията на организаторите на фестивали в България за прекратяване на обществената поръчка, обявена от Министерство на културата по Оперативна програма „Регионално развитие” обществената поръчка, обявена от Министерство накултурата по Оперативна програма „Регионално развитие”

На 20.02.2012г., в писмо до Министерство на културата, представители на над 60 български културни организации от София, Варна, Пловдив, Бургас, Русе, Габрово и Велико Търново заявиха своята единна позиция за прекратяване на обществена поръчка, обявена на 07.02.2012г. Поръчката е свързана с организиране и провеждане на 12 нови културни фестивала на територията на Република България, финансирани по oперативна програма „Регионално развитие”. Стойността на поръчката е 2 523 178 лева без ДДС. Реакцията на културните организации беше предизвикана от неадекватните концепции и некомпетентно написаните текстове в съдържанието на самата поръчка.

С така обявената обществена поръчка Министерство на културата:
- фаворизира и подпомага само 7 града в надпреварата за титлата „Европейска столица на културата”, въпреки че би трябвало тя да е отворена за всеки български град;
- поставя неадекватни изисквания за реализирането на дванайсетте фестивала и категорично задава съдържание, което поставя под сьмнение компетентността на авторите на проекта;
- копира неумело части от съдържанието на съществуващи и утвърдени фестивали в описанието на заданието;
- става едноличен собственик на фестивалите, с което абдикира от ролята си на институция, която  провеждаща културна политика и се превръща в продуцент;

- разхищава над 2,5 милиона лева от парите на европейските и български данъкоплатци за 12 държавни фестивала, без яснота как ще бъдат финансирани и развивани след приключването на проекта.

Пълната аргументация против така обявената обществена поръчка и списък с подкрепилите я фестивали вижте тук!
Пълната аргументация против така обявената обществена поръчка и списък с подкрепилите я фестивали вижте тук!