Проект 0 в Русе

Проект 0 на художника Кирил Кузманов, с куратор Владия Михайлова за построяване на двойна огледална стена, която да пресича перпендикулярно ул. „Златарска” в пловдивския квартал Капана, продължава до 2013 година.

Той започна през 2010 г. с идеята за това да се създаде произведение на изкуството в градска среда, което да бъде свързано преди всичко с конкретното място и хората, които живеят в него. Поради това, идеята на проекта включва и самия процес на неговото реализиране. Огледалната стена е съставена от 50 фрагмента, по 25 от двете си страни, които да могат да бъдат заявявани предварително като по този начин се генерират средства за осъществяването на работата. Всеки един от фрагментите има определени размери и точно изчислени средства на материалите и труда, необходими за неговото изработване.

До момента посредством различни изложби, разговори и презентации, както и множество публикации, проектът успя да привлече голям брой съмишленици, които да допринесат за развитието и разпространението на тази идея. Така той изпълни целта си да превърне хората, включили се в него в активни участници и да ги въвлече самия процес на създаване на художествената творба.

В края на първоначално зададения срок за заявяване на всичките 50 фрагмента има 25 човека, които притежават предварително фрагмент от огледалото и които формират разнообразна общност от хора. Те са художници, менажери, галеристи, бизнесмени, дизайнери, архитекти и т.н., сред тях има хора от Пловдив, София и други градове от страната, а също така и граждани на други държави.
В сътрудничество с Фондация Отворени Изкуства, отделните фрагменти могат да бъдат заявени предварително чрез дарение от всеки, който желае да участва.
Така реализацията на работата зависи от самите хора и техния интерес да се включат в проекта, а самата огледална стена ще бъде построена в момента, в който бъдат заявени всичките 50 фрагмента.

представянето на проект 0 в Русе e с партньорството на фондация „Отворени изкуства”, Пловдив и подкрепата на международно дружество Елиас Канети.

Фондация „Отворени изкуства”, Пловдив
и Международно дружество Елиас Канети, Русе представят

Представяне на Проект 0 с Кирил Кузманов (автор на проекта)
15 февруари 2013

18:00 – 19:00 часа
Pulp Fiction Café – ул. Александровска 43 – Русе

Международно дружество Елиас Канети
www.eliascanetti.org

Project 0
www.0otkireto.blogspot.com
www.openarts.info/proekt-0