Промяна на предназначението / проекто-предложение

Промяна на предназначението / проекто-предложение

Предложние към покана от Община Пловдив до Фондация Отворени Изкуства (изх. N 11 M34, 19.01.2011) за подаване на идеен проект за иновативно културно събитиe във връзка с проект към Оперативна програма „Регионално развитие“  с основен бенефициент община Пловдив

25.01.2011, Пловдив, Веселина Сариева
Open Arts Foundation, ул. Отец Паисий 36, Пловдив

Артистичен проект име:
Фестивал Промяна на предназначението
автор на проекта: Фондация Отворени Изкуства, Веселина Сариева, директор

Година на реализиране:
Първо издание 2012, април-май

потенциален период на реализация – три издания 2012, 2013, 2014

Място на реализиране:
Пловдив, широк център, квартали

Три сгради с извън културна функция и пространства около тях с емблематична архитектура от 30-70 години на 20 век

Примерни:
Кино Комсомол, Братската могила, Евмолпия, Дом на техниката, Дом на младоженците, Младежки дом, Училище по дървообработка, Завод Петър Ченгелов, Блокове бул. 6-ти Септември и Цар Борис III Обединител, Сграда на ВИХВП до река Марица, Пустеещи сгради в индустриалните райони

Екип:
Екип Фондация Отворени Изкуства и специално съставени работни групи експерти

Партньори:
Община Пловдив, Държавен Архив, ПУ Паисисй Хилендарски, АМТИИ, Камара на архитектите, читалища по места, локални организации и съюзи окло местата на провеждане на проектите. Национални медии, културни организации и фестивали.

Участници:
визуални, пърформативни артисти, писатели, градски активисти, урбанисти, архитекти, независими куратори, изследователи, граждани

Идейна концепция:
Промяна на предназначението е юридически термин, който има за цел да опише преминаването от една функция в друга. В годините на преход множество сгради и пространства промениха функцията си поради социални, икономически, политически причини. Днес зъболекарските кабинети са в жилищните сгради, хранителните магазини в мазетата, ресторантите по таваните, шивашките цехове между апартаментите в блоковете, кината в Моловете, а изкуството и културата имат все по-малко домове. Доколкото първата тенденция е алогична, проявите на изкуството в нетипични пространства се вписват в една световна тендeнция за излизане в градска, социална среда и нейно проблематизиране. Промяна на предназначението работи паралелно с този български урбанистичен феномен и глобалната културна тенденция като “обитава и тематизира” няколко емблематични сгради на Пловдив – основен маркер за “време/място” днес и през годините, и от друга страна провокира тяхната сегашна функция като ги прави нетипична сцена за изкуства. Така в една конкретна точка се събират и взаимопроникват: архитектура, история, изкуство.  Тук са личните съдби и любопитство на поколенията обитатели на кварталите и новозаселилите се.

Цел:
Привличане на нови аудитории и нови целеви групи, синтез между изкуствата и познание, градска среда, бизнес, социална сфера, делокализация на културата в центъра и предназначените за това места, достъпност на културата.

Целева група:
жители на кварталите, активни граждани, туристи, професионалисти
широк диапазон от образованост и възрастови групи
аудитория от около 30 000 души

Очаквани резултати:
Активизиране на градското присъствие и любопитство на жителите, обитателите към техните квартали и забравените им символи, показване на културно-историческо наследство,  реализиране на артистични проекти спрямо конкретната среда, привличане на млада аудитория, културно обживяване, излизане извън рамките на сепарирана култура, предпоставки за нови икономики по кварталите и събуждане на креативните индустрии.

Подход:
В рамките на два месеца от фестивала Промяна на предназначението обединени в една програма паралелно се провеждат събития в и около 3 избрани сгради. Всички събития са свързани конкретно със сградата, показват нейната история, архитектура, сградата е тема и на артистичната жива част на проекта.

Основни дейности:

За всяка от сградите:

-     Изложба за архитектурата на сградата
-     Изложба за историята на сградата и предназначението и през годините, спомени на локалните общности
-     Артистични практики – прожекции, пърформънси, сайт-специфик изкуство, литература
-     Лекционна част – обединява трите основни елемента в серия от разговори