Фондация „Отворени Изкуства“ търси СТАЖАНТ-КООРДИНАТОР

Фондация „Отворени Изкуства“ има удоволствието да обяви свободна позиция за стажант-координатор. Кандидатът ще има възможност по време на стажа си да вземе пряко участие в процеса по организирането и осъществяването на проекти дело на фондацията, като ще работи рамо до рамо с екипа на „Отворени Изкуства“. Стажант–координаторът ще има шанса да участва в организирането на „Нощ на музеите и галериите“ – Пловдив, да помага за проектите „Алтернативна карта на Пловдив“, artnewscafe bulletin, „Въведение в съвременното изкуство“, партньорски проект „Българска мрежа за граждански диалог“ и др.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

Заетост: юли – септември, 2014; приблизително 20 часова работна седмица

Място: Пловдив, ул. „Отец Паисий“ 36, офисът на фондация „Отворени Изкуства“

· Запознаване с цялостната програма, етапи и графици за различните проекти
· Пряко участие във всеки един етап на проектите и допринасяне за доброто им навременно случване
· Комуникация с участниците в различните събития
· Проследяване на събитията, част от „Нощта“, до крайното им осъществяване и подпомагане тяхното най-добро            организиране в двата дни на фестивала
· Следене за правилното и навременно случване на отделните етапи от организацията на проектите
· Участие в работата по рекламните кампании на различните проекти
· Работа с доброволци
· Работа с екипа на блога на „Нощта“

ВИЕ СТЕ ПОДХОДЯЩ ЗА ТАЗИ ПОЗИЦИЯ, АКО ПРИТЕЖАВАТЕ:

· Добри комуникационни умения
· Умения за работа в екип
· Адаптивност
· Организираност и динамичност на работа
· Добри познания по английски език
· Отлично владеене на основни компютърни програми и интернет

КАКВО ДАВА ПОЗИЦИЯТА:

· Богат опит в културната сфера и събитийното планиране
· Важна роля в утвърдена културна организация
· Динамични, отговорни и интересни задължения
· Полезни контакти с български и международни артисти, партньори и културни мениджъри
· Сертификат за проведен стаж от фондация „Отворени Изкуства“

АКО ПРОЯВЯВАТЕ ИНТЕРЕС КЪМ ПОЗИЦИЯТА

Изпратете в срок до 30 ЮНИ 2014 г. на имейл assistant@openarts.info следните задължителни документи:

• CV със снимка и данни за контакт

• мотивационно писмо в свободен текст

Одобрените кандидати ще бъдат информирани по имейл в срок до 5 дни след крайния срок за кандидатсване!