СВОБОДНА ПОЗИЦИЯ: МЕНИДЖЪР МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

ФОНДАЦИЯ ОТВОРЕНИ ИЗКУСТВА ОБЯВЯВА СВОБОДНА ПОЗИЦИЯ:
Мениджър маркетинг и реклама

Фондация Отворени Изкуства има удоволствието да обяви свободна постоянна позиция за Мениджър маркетинг и реклама за попълване на БАЗОВИЯ СИ ЕКИП!

Приоритети на позицията Мениджър маркетинг и реклама

1. Носи пряка отговорност за развитие и изпълнение маркетинговата стратегия на събитията от програмата на Фондация Отворени Изкуства:

- Планиране на маркетинговите дейности

- Бюджетиране на маркетинговите дейности

- Отношенията с партньорски организациии, структури и компании

2. Планира и организира рекламни кампании и PR-активности на събитията от програмата на Фондация Отворени Изкуства:

- Отговаря за разработването на комуникационни стратегии

- Отговаря за изработването на всички поддържащи рекламни материали

- Активно участва в разработването и наблюдава изпълнението на PR стратегиите

- Активно участва в подготовката и провеждането на продуцираните от фондацията събития

Работно време:
• от понеделник до петък

• работа в офиса на Фондация Отворени Изкуства, ул. Отец Паисисй 36, Пловдив
• от 10:00 до 18:00 часа

КАКВО ДАВА ПОЗИЦИЯТА

Ползи:

• достъп до участие в организационни процеси под различна форма

• възможност за професионална реализация в бързоразвиваща се структура – лидер в своята сфера

• много добри условия на труд

Заплащане:

• конкурентно възнаграждение

• първоначален едногодишен договор

ВИЕ СТЕ ПОДХОДЯЩ ЗА ТАЗИ ПОЗИЦИЯ, АКО ПРИТЕЖАВАТЕ:

Умения и компетенции:

• Адекватно за позицията висше образование

• Релевантен професионален опит

• Компютърни умения Excel, Word, Power Point и други
• грамотно изразяване на писмен и говорим български език
• писмен и говорим английски език

Личностни качества:
• желание за сериозна работа
• организираност и динамичност на работа
• комуникативност и лесно приобщаване към екип

• много добри презентационни умения

• иновативно мислене

• профeсионализъм в работата с екипа и партньорите

• коректност
• отговорност за визията и имиджа на организацията

Интереси и насоки:
• интереси в хуманитарни области
• участие в социални и граждански каузи

Предишен опит:
Опитът в координиране на културни събития не е задължителен

КАКВО Е ФОНДАЦИЯ ОТВОРЕНИ ИЗКУСТВА

Естество на организацията:
Мисията на Фондация Отворени Изкуства е осмисляне, активизиране и обогатяване на градската култура чрез средствата на изкуството, съвременните му формати и културни практики. Основана е през 2007 година в Пловдив. Днес Фондация Отворени Изкуства има мрежа от традиционни донори и партньори, а организираните от нея събития са във фокуса на интерес на публиката, на професионалисти, експерти и анализатори в социалната, културна и маркетингова сфера.

Екип:
През 2010 година започна изграждането на свой eкип и офис в Пловдив на ул. Отец Паисий. Програмата за 2012 година изисква нарастване на базовия екип, който ще обхваща: Програмен директор, Консултант маркетинг и финансии, Мениджър проекти, Мениджър маркетинг и реклама, Офис сътрудник.

Основни дейности на организацията:
Дейността на Фондация Отворени Изкуства е насочена основно към създаването, разработването и продуцирането на собствени културни проекти.  Ежегодната програма на фондацията е динамична и в нея са заложени основно проекти и събития в три програми: Нощ на музеите и галериите, Град и култура, Образователна програма.

Сродни дейности на организацията:
Оперативните дейности на Фондация Отворени Изкуства са свързани с тези на Галерия Сариев и artnewscafe, които са в непосредствена близост до офиса на фондацията на улица Отец Паисий 36, Пловдив.

АКО ПРОЯВЯВАТЕ ИНТЕРЕС КЪМ ПОЗИЦИЯТА

Изпращайте в срок до 15 ЯНУАРИ 2012 година на мейл info@openarts.info следните задължителни документи:

• CV със снимка и данни за контакт
• мотивационно писмо в свободен текст
• отбележете, ако имате опит в работата с Фондация Отворени Изкуства

Одобрените кандидати ще бъдат канени регулярно на интервюта в срок до 10 дни след изпращане на документите!

За допълнителна информация:
ФОНДАЦИЯ ОТВОРЕНИ ИЗКУСТВА
ул. Отец Паисий 36, Пловдив 4000, 0885/ 78 73 06, info@openarts.info