СВОБОДНА ПОЗИЦИЯ: ОФИС СЪТРУДНИК

ФОНДАЦИЯ ОТВОРЕНИ ИЗКУСТВА ОБЯВЯВА СВОБОДНА ПОЗИЦИЯ:
ОФИС СЪТРУДНИК

Фондация Отворени Изкуства има удоволствието да обяви свободна постоянна позиция за ОФИС СЪТРУДНИК за попълване на БАЗОВИЯ СИ ЕКИП!

КАКВО СЕ ИЗИСКВА ЗА ПОЗИЦИЯТА

Ежедневни дейности:
• комуникация и водене на кореспонденция
• съставяне, придвижване и архивиране на документация
• разпространение на информация по електронни и други канали
• извършване на месечни плащания
• работа с екипите на Галерия Сариев и artnewscafe

Кампанийни дейности:
• допълнителна координация на проекти, комуникация с участници и партньори

Работно време:
• от понеделник до петък в офиса на Фондация Отворени Изкуства, ул. Отец Паисий 36, Пловдив
• от 10:00 до 18:00 часа

КАКВО ДАВА ПОЗИЦИЯТА

Ползи:
• богат опит в културната сфера и събитийното планиране
• репрезентативна роля в позиционирана културна организация
• динамични, отговорни и забавни ежедневни задължения

Заплащане:
• твърда заплата с първоначален едногодишен договор
• обучителен и пробен период: януари 2012 – февруари 2012

ВИЕ СТЕ ПОДХОДЯЩ ЗА ТАЗИ ПОЗИЦИЯ, АКО ПРИТЕЖАВАТЕ:

Личностни качества:
• желание за сериозна работа
• желание за ежедневно развитие и усвояванe на нови знания
• организираност и динамичност на работа
• комуникативност и лесно приобщаване към екип
• коректност и профeсионализъм в работата с екипа и партньорите
• отговорност за визията и имиджа на организацията

Интереси и професионални насоки:
• поглед над културната ситуация в страната
• интереси в хуманитарни области
• участие в социални и граждански каузи

Умения и компетенции:
• отлично владеене на основни компютърни програми и интернет
• грамотно изразяване на писмен и говорим български език
• писмен и говорим английски език

Предишен опит:
Опитът в координиране на културни събития не е задължителен.
Фондация Отворени Изкуства предлага индивидуално обучение.

КАКВО Е ФОНДАЦИЯ ОТВОРЕНИ ИЗКУСТВА

Естество на организацията:
Мисията на Фондация Отворени Изкуства е осмисляне, активизиране и обогатяване на градската култура чрез средствата на изкуството, съвременните му формати и културни практики. Основана е през 2007 година в Пловдив. Днес Фондация Отворени Изкуства има мрежа от традиционни донори и партньори, а организираните от нея събития са във фокуса на интерес на публиката, на професионалисти, експерти и анализатори в социалната, културна и маркетингова сфера.

Екип:
През 2010 година започна изграждането на свой eкип и офис в Пловдив на ул. Отец Паисисй. Програмата за 2012 година изисква нарастване на базовия екип, който ще обхваща: Програмен директор, Консултант финансии и маркетинг, Мениджър проекти, Мениджър маркетинг и реклама, Офис сътрудник.

Основни дейности на организацията:
Дейността на Фондация Отворени Изкуства е насочена основно към създаването, разработването и продуцирането на собствени културни проекти.  Ежегодната програма на фондацията е динамична и в нея са заложени основно проекти и събития в три програми: Нощ на музеите и галериите, Град и култура, Образователна програма.

Сродни дейности на организацията:
Оперативните дейности на Фондация Отворени Изкуства са свързани с тези на Галерия Сариев и artnewscafe, които са в непосредствена близост до офиса на фондацията на улица Отец Паисий 36, Пловдив.

АКО ПРОЯВЯВАТЕ ИНТЕРЕС КЪМ ПОЗИЦИЯТА

Изпращайте в срок до15 ЯНУАРИ 2012 година на мейл info@openarts.info следните задължителни документи:

• CV със снимка и данни за контакт
• мотивационно писмо в свободен текст
• отбележете, ако имате опит в работата с Фондация Отворени Изкуства

Одобрените кандидати ще бъдат канени регулярно на интервюта в срок до 10 дни след изпращане на документите!

За допълнителна информация:
ФОНДАЦИЯ ОТВОРЕНИ ИЗКУСТВА
ул. Отец Паисий 36, Пловдив 4000, 0885/ 78 73 06, info@openarts.info