Визии за градския живот между кино „Космос” и Марково тепе мол

Арт групата Клуб Реал изследва функциите и възможностите на растящия брой полуразрушени и полузавършени сгради в Пловдив. От една страна, градът мълчаливо наблюдава съзнателното занемаряване на архитектурни елементи от времето на соца като кино „Космос” и Братската могила. В същото време, жителите се примиряват с чудовищни инвестиционни руини като Марково тепе мол, които целят само задоволяването на късогледи икономически ламтежи. Дискусията по въпроса трябва да помогне за намиране на отговора какъв искат пловдивчани града си и как да го постигнат.

Пловдив – град на руините
Визии за градския живот между кино „Космос” и Марково тепе мол
Отворена дискусия с Клуб „Реал”
Гост: Стив Баровски, автор на „The Seven Hills of Plovdiv“
Модератор: Якоб Рачек
Език: английски

11 март 2011, 20:00 – 23:00
artnewscafe
ул. Отец Паисий 38
Пловдив

Основен партньор: Robert Bosch Stiftung
Със съдействието на Фондация Отворени Изкуства