ПРOEKT 0 / Изложба

След представяния в /+/ Склада, София; Нощта на музеите и галериите 2010 и artnewscafe Пловдив, ПРОЕКТ 0 на художника Кирил Кузманов продължава с изложба в „Suspacious”. В нея ще бъдат показани обекти и езкизи, които презентират развитието на художествената идея на проекта, както и видеа, аудио записи, текстове, публикации, представящи участниците в проекта и публичната информация за него, появила се до момента.

ПРОЕКТ 0 стартира в рамките на Фон: млади автори на Галерия Сариев през юли месец 2010 като част от Проект 01 с куратор Владия Михайлова и продължава до октомври 2011 г.
Проектът започва с идеята за това, как е възможно да се създаде произведение на изкуството, което да бъде свързано с условията на конкретна градска и публична среда; да е независимо от субсидии и политики както на публичните институции, така и от частните интереси на различни фирми и организации; да е свързано със зрителите и с тяхното разбиране и желание за участие и да бъде израз на авторска идея, която генерира съдържания и привлича участници.

Конкретната градска среда, в която се осъществява Проект 0 е пловдивският квартал Капана. В него художникът Кирил Кузманов предвижда построяването на голяма, двойна огледална стена, която да пресече перпендикулярно една от неговите улички.

Стената е композирана от 50 фрагмента, всеки един от които има определени размери и точно изчислени средства на материалите и труда, необходими за неговото изработване. В сътрудничество с Фондация Отворени Изкуства, отделните фрагменти могат да бъдат заявени предварително чрез дарение от всеки, който желае да се включи в проекта. Реализацията на работата зависи от това, дали всички фрагменти ще бъдат заявени до октомври 2011 г.

Замисълът на проекта е свързан с изграждане на публична платформа и идейна среда за неговото осъществяване като всяко едно представяне и участие се мисли като документ в процеса на неговата реализация. Събраните до момента документи ще бъдат показани в изложбата като се постави акцент върху отделните участници, които вече притежават фрагмент от огледалото. Сред тях са художници, институции, галеристи, архитекти, хора от и извън страната. С какъв смисъл те натоварват проекта и какво ги мотивира да се включат ще може да се види във видео, аудио записи и текстове.

Изложбата ще бъде закрита с разговор–дискусия за проекта, отнасящ се и до по-широката тема за изкуството в градска среда.