Privacy Policy

Етично използване и премахване на изображения:

През дългогодишната работа сайтът прилага множество различни изображения и източници. Страницата не претендира за авторски права над използваните визуални материали. При откриване на нередност в представянето на авторско право, моля, свържете се с екипа и изображението ще бъде премахнато. Сайтът запазва правото си да промени, редактира и изтрие конкретни страници, снимкови материали, илюстрации и други изображения в случай на конфликт с авторското право, без да бъде търсена съдебна или друг тип отговорност от екипа.

Тази страница не е комерсиална, не продава и не е свързана с търговски дейности.