Програми и Проекти

Годишната програма на „Отворени изкуства“, до 2020 г., обхваща платформите: “Нощ на музеите и галериите”; Образователна програма („Въведение в съвременното изкуство“); “Град и култура”, като всяка платформа има собствени краткосрочни или дългосрочни подпроекти. След 2020 г., заради глобалната пандемия и възстановяването след нея, програмата “Нощ на музеите и галериите” е временно замразена. Организацията работи с водещи експерти за развитие на проектите си.

Образователна програма

Образователната програма на фондация „Отворени изкуства“, с фокус съвременното изкуство, обхваща различни формати и стартира 2008 година като цели да увеличи публиката, интересуваща се от съвременно изкуство в България и да създаде нова като даде по-задълбочено знание и интерес към автори и специфики на локалната сцена, да представи международни добри примери, течения и практики и да създаде среда за развиване на контекста за съвременно изкуство и колекциониране в страната.

Вижте проектите

Град и Култура

„Град и култура“ е програма на фондация „Отворени изкуства”, която разглежда и работи със заобикалящата ни градска среда - нейната история, архитектура, специфика, проблеми и потенциал да бъде част от културното развитие и осъзнаване.

Вижте проектите

Музеи и галерии

Програмата НОЩ НА МУЗЕИТЕ И ГАЛЕРИИТЕ (от 2005 г.) е програма създадена, да подкрепя и развива културната карта на Пловдив, културните институции в града и достъпа до култура. Програмата обхваща и самото практическо организиране, програмиране, координиране, реклама, специални арт-проекти за ежегодния фестивал Нощ/Пловдив. Реализирани издания: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2019 година. Фестивалът „Нощ на музеите и галериите“ (познат в последните години като Нощ/Пловдив) се провежда за първи път в България, в Пловдив през 2005 г. Форматът стартира по инициатива на Веселина и Катрин Сариеви – основатели на галерия Сариев. През 2007 г. те създават и фондация „Отворени изкуства“, базов организатор на Нощта.

Вижте проектите

Международен обмен

Програма "Международен обмен" цели да представи в международен план българското съвременно изкуство и да му даде възможности за реализация. Подобни предишни проекти са „Фокус: България”, Виена и изложба и образователна програма “Brittle Power“, в Kunsthal 44Møen, Дания.

Вижте проектите