СВОБОДНА ПОЗИЦИЯ –ГЛАВЕН РЕДАКТОР БЛОГ НОЩ НА МУЗЕИТЕ И ГАЛЕРИИТЕ ПЛОВДИВ 2011
ВЪВ ФОНДАЦИЯ ОТВОРЕНИ ИЗКУСТВА ПЛОВДИВ

Фондация Отворени Изкуства обявява свободна позиция Главен редактор Блог – Нощ на музеите и галериите – Пловдив за периода август-септември 2011 година.

БЛОГ – НОЩ НА МУЗЕИТЕ И ГАЛЕРИИТЕ – ПЛОВДИВ

Създаден като част от комуникационната кампания на събитието през 2010 година, блогът днес се превръща в основна медия на Нощта на музеите и галериите Пловдив. Той се фокусира върху отделните участници, събития, програми в Нощта и е базиран на интервюта и тематични статии. Блогът на Нощта на музеите и галериите – Пловдив стартира месец преди събитието, за да ориентира в избора на събития и маршрути отделните посетители.

ИЗИСКВАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЗИЦИЯТА ГЛАВЕН РЕДАКТОР БЛОГ

Месторабота: Пловдив, Фондация Отворени Изкуства
Период на заетост: Подготвителни дейности и планиране – втора половина на Юли
Същински дейности: Август – Септември 2011
Пълен работен ден

Задължения:
• главният редактор работи съвместно с екипа на Фондация Отворени Изкуства по концепцията на блога за 2011 година и програмата на публикациите
• редакторът има отговорност за съставяне на работен екип от автори и фотографи на блога, делегиране на задачи и цялостната им координация за пълноценното и своевременно съдържание на блога

КАКВО ДАВА ПОЗИЦИЯТА

Ползи:
• богат опит в журналистическата и културната сфера и събитийното планиране
• репрезентативна роля в позиционирана културна организация
• динамични, отговорни и интересни задължения

Заплащане:
• позицията е платена
• вид на договорните отношения – граждански договор

ВИЕ СТЕ ПОДХОДЯЩ ЗА ТАЗИ ПОЗИЦИЯ, АКО ПРИТЕЖАВАТЕ

Личностни качества:
• желание за сериозна работа
• желание за ежедневно развитие и усвояванe на нови знания
• организираност и динамичност на работа
• комуникативност и лесно приобщаване към екип
• коректност и профeсионализъм в работата с екипа и партньорите
• отговорност за визията и имиджа на организацията

Интереси и професионални насоки:
• журналистически опит
• поглед над културната ситуация в страната

Умения и компетенции:
• отлично владеене на основни компютърни програми и интернет
• грамотно изразяване на писмен и говорим български език
• писмен и говорим английски език

Предишен опит:
Опитът в сферата на журналистиката е желателен, но не е задължителен

АКО ПРОЯВЯВАТЕ ИНТЕРЕС КЪМ ПОЗИЦИЯТА

Изпратете в срок до 1 ЮЛИ 2011 година на мейл info@openarts.info следните задължителни документи:

• CV със снимка и данни за контакт
• мотивационно писмо в свободен текст с предложния и насоки за бъдещата ви работа като редактор на блога
• отбележете ако имате опит в работата с Фондация Отворени Изкуства

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю в срок до 10 дни след изпращане на документите!